01
ma, juni
3 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
LEEUWARDEN. 42 kunstorganisaties en 13 musea hebben bij de provincie een plan ingediend om in aanmerking te komen voor vierjarige financiering voor de periode 2021-2024. De kunstorganisaties vragen samen 20,7 miljoen euro, de musea 20,4 miljoen euro. Twee onafhankelijke adviescommissies adviseren de provincie wie in aanmerking komt voor subsidie. Voor de zomer van 2020 weten de aanvragers of de aanvraag gehonoreerd is.

Van de 42 kunstorganisaties ontvingen 36 in voorgaande jaren een subsidie van de provincie. Bij de 13 musea waren dit er 4. Een eerste inventarisatie leert dat alle disciplines van beide categorieën vertegenwoordigd zijn en dat de aanvragen uit heel Fryslân komen.

Procedure
De provincie checkt momenteel of de aanvragen compleet zijn. Daarna gaan de Adviescommissie Kunst en Adviescommissie Musea aan de slag met de inhoudelijke beoordeling van de plannen. De adviescommissies adviseren vervolgens het college van Gedeputeerde Staten. Het College koerst op besluitvorming voor 1 juli 2020. Voor de kunstorganisaties is 13,4 miljoen euro beschikbaar, voor de musea bijna 16,7 miljoen euro.
Advertentie