30
za, mei
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM. Na twee maanden “Corona-sluiting” gaat Aventoer dit weekend weer grotendeels open. Afgelopen week werden landelijke besluiten over versoepeling van regels bekend gemaakt. Hieruit bleek dat de sectorale maatregels voor Aventoer niet van kracht zijn. Net als voor andere grote publiekstrekkers is ook voor Aventoer maatwerk nodig. Hiervoor is het “Draaiboek opening Aventoer” opgesteld. Hierin zijn o.a. alle maatregels om de veiligheid en gezondheid van zowel gasten als medewerkers zo goed moglijk te garanderen opgenomen.

Met de Gemeente Tytsjerksteradiel en de Veiigheidsregio Fryslan is uitgebreid overleg geweest. Na dit overleg en bestudering van de genomen maatregelen is door deze instanties groen licht gegeven: Aventoer mag met ingang van zaterdag 16 mei zowel het Indoor als het Outdoor gedeelte grotendeels openen.
Voor gasten is het verplicht vooraf te reserveren.
Horeca en terras blijven in ieder geval tot en met 31 mei gesloten.
Advertentie