01
ma, juni
9 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - Al heel veel jaren fietsen de kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen het fiets-verkeersexamen. Rond de 400 kinderen doen jaarlijks dit examen. Maandag waren de eerste kinderen al vroeg bij KBS De Reinbôge aanwezig om de route te fietsen. Op belangrijke punten natuurlijk weer controleposten waar vrijwilligers stonden om de verrichtingen van de kinderen te controleren. Na 29 jaar dit prachtige evenement georganiseerd te hebben stopt mevr. Lucovac met deze dagen te organiseren, haar opvolger, dhr. v/d Meulen zal deze mooie taak nu voor zijn rekening nemen.


Al heel veel jaren is het fiets verkeersexamen, op maandag en dinsdag in Burgum en op woensdagmorgen in Gytsjerk fietsen de kinderen dan een route die met bordjes is uitgezet. Natuurlijk zitten er punten in waar bijvoorbeeld gelopen moet worden omdat het een voetpad is. Ook stoplichten zijn in Burgum in de route opgenomen. Ook hier natuurlijk controle van (vaak) ouders die een ochtend of middag een controle post bezetten.

Maandagmiddag ging ik even naar KBS de Reinbôge waar de start van de examens in Burgum altijd is. Natuurlijk zie je dan de ‘grote baas’ mevr. Nefisa Lucovac lopen en uiteraard moesten we elkaar even begroeten. Gelijk had ze een ‘vreemde’ mededeling. Ook ik zelf ben jaren geleden vrijwilliger geweest om ergens langs de route een controlepost te bezetten. Via de basisscholen werden vrijwilligers gevraag maar soms belde mevr. Lucovac ook wel eens om een extra ‘dienst’ te doen. Als ze belde altijd vriendelijk en blij als je beloofde te komen. Nu kom ik al een flink aantal keren namens Kanaal 30 langs en elke keer is dit ook weer leuk. Haar ‘vreemde’ mededeling was dat ze er mee stopte, stoppen met de organisatie van dit belangrijke examen voor de kinderen.

29 jaar heeft ze dit evenement namens de gemeente Tytsjerksteradiel en Veilig Verkeer Nederland georganiseerd. Zelf wist ze het niet zeker maar omdat ik al mijn verslagen voor Kanaal 30 bewaard heb kan ik nu mooi even uit ‘eigen werk’ van maandag 15 april 2013 citeren;

“Wethouder Doeke Fokkema gaf maandagmorgen bij KBS De Reinbôge in Burgum om 8.45 uur het stard schot voor de eerste deelnemer. Ook bedankte hij Mevr Lukovac die al voor de 25e keer dit evenement organiseerde”

In 2013 voor de 25e keer en nu 2017 is dus 29 jaar lang !! Die d in stard schot klopte toen wel hoor, het woord start op het plein was door kinderen iets aangepast, van de laatste t was in 2013 een d gemaakt. Natuurlijk is er ook een opvolger gevonden, dhr. v/d Meulen zal deze ‘zware’ maar prachtige taak op zich nemen !!

Maar uiteraard ging het vandaag om de kinderen de op het plein kwamen om hun examen te doen. Maandagmiddag arriveerden de kinderen van CBS de Winde uit Hurdegaryp die de route mochten fietsen.

Ook ‘mooi’ was de verplichte fiets helm die gedragen moest worden. Ik heb meerdere scholen zien arriveren en vertrekken bij De Reinbôge maar op die momenten had echt niet eentje een fiets helm op. Ze protesteerden niet echt maar een aantal kinderen hoorde ik wel zeggen dat ze het ‘een stom ding’ vonden. Tijdens het examen was de helm namelijk verplicht. Veiligheid voorop!!

Een helm op (veel te weinig kinderen hebben überhaupt ‘standaard’ zo’n helm op) een oranje hesje met het nummer en dan richting de start om een route van ongeveer 20 minuten te fietsen.

Vooraf aan de start werden de fietsen uiteraard nog even gecontroleerd door 2 streng doch rechtvaardige heren die er namens Veilig Verkeer Nederland zaten. Eerder waren ze op alle scholen ook al geïnspecteerd.

Na afloop zag ik een aantal personen van de controle posten terug komen, heel veel oké vinkjes maar ook wel eens een x als er ergens iets niet goed ging.Op een later moment zal er berekend worden welke school dit examen het beste heeft gemaakt of in dit geval natuurlijk gefietst. Uiteraard uit een gemiddelde per leerling, de ene school is groter of kleiner dan de andere natuurlijk. In 2016 won De Reinbôge deze fel begeerde titel.

Jan Kamminga

Advertentie