15
wo, juli
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BUITENPOST. De jonerenraad van Achtkarspelen is positief over de aanvraag voor een nieuwe licentie van RTV Kanaal 30. Zij schrijft: "Met belangstelling hebben wij het raadsvoorstel ‘Aanwijzing lokale omroep’ gelezen, dat geagendeerd staat voor de raadsvergadering van 28 mei 2020. De CDA-fractie heeft ons om advies gevraagd, wat wij u uiteraard graag geven. Ook werd ons een vraag gesteld: Hoe kun je de lokale omroep aantrekkelijker maken voor jongeren?
Wij kunnen instemmen met het raadsvoorstel, maar willen graag benadrukken dat er nog wel iets gedaan kan worden aan de naamsbekendheid van de omroep. Als jongerenraad moeten wij eerlijk bekennen dat de meeste leden nog nooit van de lokale omroep RTV Kanaal 30 hadden gehoord. Ook waren wij er niet van op de hoogte dat een gemeente op grond van de Mediawet verplicht is om een lokale publieke media instelling te financieren."

Jongeren luisteren tegenwoordig niet veel meer naar de radio en kijken ook steeds minder televisie, zo stelt de Jongerenraad. Ze luisteren vaak naar Spotify of een vergelijkbare dienst en kijken overwegend film(pje)s/series op internet en via streamingdiensten. "Wat dat betreft is het moeilijk om de jongeren te bewegen om naar RTV Kanaal 30 te luisteren of te kijken.
Door het nog meer inzetten van verschillende kanalen, zoals Facebook en Instagram, kan de bekendheid onder de jongeren vergroot worden. Ook zou er een marketingplan speciaal gericht op jongeren opgezet kunnen worden. Verder zou een give-away actie onder jongeren een idee kunnen zijn." 
Een andere mogelijkheid om de lokale omroep aantrekkelijker te maken voor jongeren zou volgens de jongereraad bijvoorbeeld kunnen zijn jongeren uit te nodigen in de studio en hen een verhaal te laten vertellen/hen een interview af te nemen rondom een bepaald thema. Zo krijgt de zender meer naamsbekendheid doordat die jongeren aan vrienden en familie doorgeven dat ze op de radio of televisie komen.
"Tot slot zijn wij van mening dat RTV Kanaal 30 al goed bezig is op het gebied van sport en wij adviseren om hier mee door te gaan. Het is belangrijk om vooral ook de jeugdwedstrijden te bezoeken om op deze manier de bekendheid onder de jongeren te vergroten."
Advertentie