15
wo, juli
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BUITENPOST. Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) is zeer verbaasd over het collegebesluit om in ANNO-verband in te stemmen met een extra stop in Veenwouden en Zuidhorn van de beide sneltreinen Leeuwarden-Groningen. Dat gekozen werd voor Veenwouden als tweede stopplaats van de extra sneltreindienst die in december zal starten, was voor PBB enkele jaren geleden al een moeilijk te begrijpen beslissing. Nu blijkt dat er qua dienstregeling nog een extra stop mogelijk is, is PBB van mening dat het bijzonder spijtig zou zijn als er nu weer een verkeerd besluit wordt genomen door niet voor Buitenpost te kiezen.

Er zijn genoeg redenen om de sneltrein twee keer in Buitenpost te laten halteren in plaats van in Veenwouden, vindt PBB. "Buitenpost heeft altijd meer reizigers getrokken dan Veenwouden. Dat is ook logisch gezien de ligging tussen twee provinciesteden.Buitenpost heeft een groter achterland die reizigers trekt dan Veenwouden; er zullen weinig extra reizigers uit bijvoorbeeld Burgum komen. Bovendien is er vanuit Veenwouden weinig tijdwinst te behalen in een sneltrein naar Leeuwarden. De voorzieningen in Buitenpost zijn op peil gebracht voor extra reizigersvervoer. Een evaluatie van het besluit na twee jaar zal voor Veenwouden te vroeg zijn, met als argument dat de voorzieningen rond het station niet tijdig gereed waren. Een eenmaal genomen besluit blijkt altijd moeilijk terug te draaien, mede doordat vergelijking van omstandigheden nauwelijks mogelijk is. Toch kan ook op het besluit om twee keer in Buitenpost te halteren teruggekomen worden, mocht bij een evaluatie blijken dat Veenwouden door de aanleg van het transferium veel meer reizigers trekt dan Buitenpost."

Naar de mening van Plaatselijk Belang Buitenpost zal het College en de Raad van Achtkarspelen alles op alles moeten zetten om samen met de gemeente Noardeast Fryslân de tweede stop van de sneltrein in Buitenpost te laten plaatsvinden.
Advertentie