05
zo, juli
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
Gerhild van Rooij vertelt over beelden in Tytsjerksteradiel: Flaaksrûpelders Gosse Dam  in Mûnein

Op het plein met Kroningslinde, klok en voormalige supermarkt bij de Dr. Kijlstrawei - Jelte Binneswei staan De Flaaksrûpelders van Gosse Dam (Buitenpost,1950). Ze symboliseren de vlasindustrie eind negentiende - begin twintigste eeuw in Mûnein. Het kunstwerk is op 24 maart 1990 onthuld door toenmalig wethouder van Tytsjerksteradiel, Albert Sibma en getuige van de vlasverwerking in Mûnein, Pieter de Roos. Het beeld van Franse kalksteen met op de zijkant het monogram GD is in opdracht gemaakt voor de dorpsverfraaiende regeling van de gemeente. Het ooit witte beeld stond op een bijpassende strakke lichte sokkel op gras, later plaatste de gemeente het op een roodbakstenen sokkel en ondergrond.

Foto’s Gerhid van Rooij:, 2x Flaaksrûpelders G. Dam +  Gosse dam met modellen in atelier

Advertenties
Advertentie