11
za, juli
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BUITENPOST. Plaatselijk Belang Buitenpost heeft vernomen dat de Provinsje Fryslรขn in principe positief heeft besloten over toelating van snel landbouwverkeer op de oostelijke rondweg om ons dorp. De Gemeente Achtkarspelen, landbouworganisatie LTO en Plaatselijk Belang Buitenpost hadden hiertoe een verzoek ingediend bij de Provinsje. PBB is erg blij met deze beslissing.
In haar ogen kan dit een positieve en belangrijke ontwikkeling zijn voor de ontlasting van het centrum van Buitenpost van zwaar verkeer. Met name de verkeersveiligheid zal naar verwachting hier baat bij hebben. De uitvoering van het principebesluit wacht op de introductie van het rijbewijs voor het snelle landbouwverkeer.
Advertentie