11
za, juli
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
Gerhild van Rooij vertelt over beelden in Tytsjerksteradiel. Deze keer over Kelk in Tytsjerk van R.W. van de Wint
It Fryske Gea beheert natuurgebied De Grutte Wielen waaronder Noordelijk van Rijksstraatweg N355 (Groningerstraatweg) en Westelijk van Westerdijk, Ryptsjerk Op Toutenburg. De in 1993 ontworpen cortènstalen Kelk van Rudi van de Wint (1942-2006) stond in 2003 aan de overzijde in beeldenpark Vijversburgk in de ‘Art in Motion’ tentoonstelling onder curatorschap van Cor Wetting. 
Van Vijversburg voorheen Bos van Ypey in Zwartewegsend, is de Kelk in 2004 verplaatst naar de nieuwe Overtuin. De 7 meter hoge Kelk, op 3.23×3.25 metergroot grondvlak, meet bovenaan 5x5 meter en is via de geometrische met grassen begroeide heuvel bereikbaar via een trap met 17 treden aan de N355-zijde. Het uitzicht Noordelijk op de polder met Ypeymolen, Zuidelijk op Vijversburg en de theekoepel en rondom natuurgebied is prachtig evenals het uitzicht op de Kelk.

Advertentie