11
za, juli
1 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
JISTRUM - Watersportvereniging ‘d Ald Feart sluit haar trailerhelling aan de Marwei vanaf 8 juli af voor mensen van buiten het dorp.
Het bestuur van de watersportvereniging is tot dit besluit gekomen door de grote toeloop naar de trailerhelling, zo meldt De Feanster op haar website. De helling van d’Ald Feart wordt veelvuldig gebruikt door watersporters, die hier hun bootje in het water laten voor een dagje op het Burgumermar. Aan het eind van de recreatieve dag wordt het bootje hier ook weer uit het water gehaald.

Overlast
De weg naar de haven, het parkeerterrein en de haven zijn op zoveel verkeer niet berekend, zegt het bestuur. Het drukke verkeer veroorzaakt bij de bewoners en bij de boeren overlast. Ook worden de dammen versperd. Vanaf volgende week mogen daarom alleen dorpsgenoten gebruik maken van de trailerhellinghelling.

Het bestuur wijst er op dat de trailerhelling op het westelijk industriegebied Kootstertille Hinkehoek voor watersporters van elders een prima alternatief is. Niet alleen is deze helling groter, ook is er een ruime parkeergelegenheid.
Advertentie