04
di, aug
3 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
Gerhild van Rooij vertelt over beelden in Tytsjerksteradiel. Deze keer: 'Hantsjemieren' van Guus Hellegers (1937-2019) in Suwâld.
In het plantsoen Noordereind staat enigszins verscholen het kunstwerk Hantsjemieren van  Guus Hellegers (1937-2019), beeldhouwer, medailleur, kunstrecensent en docent aan de kunstacademie Minerva (groningen). De langgerekte Belgische hardsteen op rechthoekige sokkel verbeeldt de hotte, de slijp- of wetsteen om de zeis scherp te houden waarmee Hantsjemieren gras kwamen maaien. Hantjsemieren, Hannekemaaiers of poepen waren trek- of seizoenarbeiders en hoorden tot de zogenaamde Hollandgänger uit Westfalen.
Op de hotte van Hellegers staan reliëflijntekeningen van ‘gewassen uit de hooilanden’  en op de andere zijde twee Hantsjemieren vanuit vogelperspectief. Onder twee schuin naast elkaar geplaatste zonnehoeden bewegen armen, zeis en benen simultaan. In het veld liggen lange banen platliggend gewas. Het beeld eert tijdelijke arbeiders die hier in Friesland werkten. Net als in Hellegers ‘platte bronzen’ zijn de in reliëf samengebalde Hannekemaaiers realistisch weergegeven.

Advertentie