13
do, aug
1 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
HURDEGARYP - In de berm van de Zomerweg ligt tussen Hurdegaryp en Burgum een reepje grond met een 2,5 bij 2 meter groot poepenkruis uit 2009 van kunstenaar Frans Ram.
Het Ryksarchyf (Leeuwarden) bezit een getuigenis van Eefke Melles en Andries Feddriks, knechten van boer Sybren Douma op Gaastmaburen die hier zomer 1783 een dode vonden. Nanning Winius, Mr. Chirurgijn te Bergum onderzocht die dode in opdracht van Hr. Grietman Sminia. Het hoofd was van het lichaam gescheiden met de zeis, het gereedschap van de poep. Hij is waarschijnlijk  overvallen om loon buit te maken. Het cortènstalen poepenkruis met hardstenen platen en zeis stond oorspronkelijk boven de grond zodat het oudere gelijkbenige Poepenkruis van gele bakstenen nog te zien was. Het Poepenkruis is de noordelijkste van vijf locaties van Historische route Burgum waarvoor Frans Ram rvs- standaards ontwierp met informatie in opengeslagen boekvorm.

Advertentie