13
do, aug
1 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
EARNEWALD. De coronacrisis stelde de besturen en vrijwilligers van de Noordoost Friese musea de afgelopen maanden voor grote uitdagingen. Vooral de kleinere musea in onze regio kwamen halverwege de maand maart voor de vraag te staan of ze überhaupt open zouden kunnen dit seizoen. Op 1 juni mochten de musea onder strikte voorwaarden weer bezoekers ontvangen. Het protocol van de Museumvereniging was leidend, echter vooral gericht op grote musea en moeilijk te vertalen naar de omvang van onze veelal wat kleinere musea.

De verplichte afstand en het maximaal aantal bezoekers per 10m2 in een ruimte, maakte het voor de kleinere musea bijna onmogelijk om bezoekers te kunnen ontvangen. En de vrijwilligers voldoende veiligheid te bieden hun werk te doen. Ondanks de beperkingen is het merendeel toch in staat gebleken hun deuren te openen op 1 juni. Wat een bijzondere prestatie is en toont hoe betrokken de vrijwilligers en besturen zijn.

Musea tonen veerkracht
De musea in de regio Noordoost Friesland worden grotendeels gerund door enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Nu de maatregelen in juli versoepeld zijn, kunnen de besturen weer een beetje ademhalen. Hoewel de regels over de inzet van vrijwilligers tot onzekerheden leidde. Veel van de vrijwilligers vallen in de risicogroep. Wat ieder museumbestuur voor het ingewikkelde vraagstuk stelde of ze hen in konden zetten en of de genomen maatregelen voldoende waren om de veiligheid te waarborgen. En hoe hun museum en werkwijze aangepast kon worden om zowel hun vrijwillige medewerkers als hun bezoekers een veilig bezoek te bieden.
Het is prijzenswaardig dat velen van hen de schouders eronder zetten en hun museum toch open konden stellen voor publiek. Met elkaar tonen ze veerkracht en willen niets liever dan hun collecties, verhalen, cultuurhistorische kennis uitdragen en tentoon stellen.

Vrijwilligers Noordoost Friese musea
Menig museum gaat evenwel een onzekere tijd tegemoet. Op financieel vlak, want de meeste musea krijgen geen structurele financiële ondersteuning en hebben de inkomsten van de entreegelden nodig. En bovenal ook wat betreft de inzet van vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn daarom van harte welkom bij de diverse musea. Samen met de andere vrijwilligers de collecties beheren, presenteren, promoten en activiteiten ontwikkelen. Optreden als gastheer of gastvrouw voor bezoekers die naar onze regio komen geeft veel voldoening. Wie kan er beter vertellen over onze bijzondere streek dan de inwoner zelf? Op de website van Markant Friesland, www.markantfriesland.nl staan alle aangesloten musea. Wilt u graag bijdragen aan het behoud van onze cultuurhistorie? Kijk dan eens welke mooie en interessante musea er allemaal zijn, u kunt ze rechtstreeks benaderen als u interesse hebt om als vrijwilliger aan de slag te gaan.
Advertentie