25
vr, sept
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
De liefde van de man gaat door de maag, moeten ze bij Aardappelgroothandel Greydanus en Streekmerk Wâldpyk gedacht hebben. Vanmiddag in Ee heeft de Heerenveense Wâldgieltsje-leverancier burgemeester Kramer een bord van het ‘goud út De Wâlden’ voorgeschoteld. In de streekwinkel van Wâldgieltsje-teler Japik Wilman in de ‘Alde Molkfabryk’ bereidde kok Gerben Land een traditioneel recept van deze aardappelen. Ook op geheel traditionele wijze samen met de boer en boerenknechten van weleer at de burgemeester van Gemeente Noardeast-Fryslân de eerste Wâldgieltsjes van het seizoen.

Deze culinaire actie is het startschot voor het nieuwe seizoen van de Wâldgieltsjes. Deze vroege aardappel is de maand hiervoor geoogst op percelen rondom Kollumerzwaag van teler Japik Wilman. Vanaf vandaag liggen deze aardappelen in de schappen van diverse supermarkten, speciaalzaken en streekwinkels in Friesland. In week 33, 34 en 35 volgt nog een Wâldgieltsje-actie in de supermarkten. Bij aankoop van een minimale hoeveelheid Wâldgieltsjes krijgen consumenten een Greydanus-traptrekker cadeau.

Wâldgieltsjes uit De Friese Wouden
In De Friese Wouden is het Wâldgieltsje een begrip. Deze aardappel is een landras, waarvan de ouders en de herkomst in feite onbekend zijn. Er wordt door velen van uit gegaan dat de Wâldgieltsjes of zijn directe voorouders al rond het jaar 1700 in Fryslân aanwezig waren. Geloofsvervolgden uit de Palts, de Elzas, Bourgondië, Dauphiné en Piemonte vormden de asielzoekers uit die tijd en vonden in Nederland een nieuw thuis. Zij brachten naar alle waarschijnlijkheid ook de aardappel mee, alhoewel dat niet zo precies werd gedocumenteerd.

In de loop van de laatste 50 jaren hebben nieuwe rassen met een grotere opbrengst de Wâldgieltsjes tot op de rand van de afgrond teruggedrongen. Particuliere liefhebbers in ‘De Wâlden’ en het pionierswerk van de familie Wilman uit Engwierum hebben er voor gezorgd dat het Wâldgieltsje niet verloren is gegaan.

In 2007 heeft Stichting Wrâldfrucht (Streekmerk Wâldpyk) samen met Greydanus en Wilman een project gestart om het Wâldgieltsje (en ook de Wâldbeantsjes en andere streekrassen) weer op de markt te brengen. Door er een economische impuls aan te geven hebben zij weer nieuw leven in dit aardappelras geblazen. Nu 13 jaar later ligt deze seizoensaardappel elk jaar weer in de schappen.
Advertentie