01
ma, juni
9 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BUITENPOST - De realisering van de renovatieplannen voor sociaal cultureel centrum ‘it Koartling’ in Buitenpost is een stuk dichterbij gekomen dankzij geldelijke bijdragen door het VSBfonds en uit het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân.


In sociaal cultureel centrum ‘it Koartling’ gebeurt van alles en voor iedereen. Het is een levendige ontmoetingsplek vóór en dóór alle inwoners van Buitenpost.

Alle activiteiten vinden plaats in het bekende gebouw aan de Schoolstraat in Buitenpost. Het is door de jaren heen ‘organisch’ meegegroeid met de ontwikkelingen en gewijzigde behoeften. De gebruiksintensiteit is inmiddels echter zó groot, dat voor nieuwe initiatieven en activiteiten in het gebouw vrijwel geen plaats meer is. Dit, terwijl er juist sprake is van een sterke groei aan activiteiten en initiatieven.

Door het intensieve gebruik komen tevens de tekortkomingen van het gebouw nadrukkelijk naar voren. De ‘organische’ groei van het gebouw heeft namelijk niet altijd geresulteerd in de beste oplossing en een goede

routing. Zo is er een schreeuwend tekort aan (berg-)ruimte, zijn de toiletten hoognodig aan vernieuwing toe en ontbreekt kantoorruimte.

Aanpassing en renovatie van de accommodatie hebben hierdoor een hoge prioriteit gekregen, evenals afstemming op de actuele wettelijke normen. Bovendien is het gebouw onvoldoende toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. Verder probeert het bestuur van ‘it Koartling’ al enkele jaren tevergeefs om de broodnodige energiebesparende maatregelen te realiseren.

Al met al is het dus hoogste tijd dat er iets gebeurt. Aanleiding voor het bestuur om eind 2016 een ambitieus, maar goed doordacht op te stellen en dat voor te leggen aan de gemeente, de provincie en enkele landelijke fondsen. Ook werd gekeken naar mogelijkheden voor aanvullende financiering.

Onlangs besloten het VSBfonds en de Provincie Fryslân ieder EUR 35.000,00 beschikbaar te stellen voor de renovatie van ‘it Koartling’. Heel goed nieuws, dat de realisering van de plannen een stuk dichterbij brengt. Er is echter nog (veel) méér geld nodig.

Een deel daarvan – zo’n EUR 60.000,00 – brengt het sociaal cultureel centrum zèlf in, terwijl de gemeente Achtkarspelen een bijdrage zal leveren in het kader van de uitvoering van groot onderhoud. Het wachten is momenteel nog op de beslissing van het Oranje Fonds, aan wie een substantiële bijdrage is gevraagd. Maar zelfs wanneer dit fonds het gevraagde bedrag beschikbaar stelt, dan nóg is de begroting niet sluitend.

Daarom is van meet af aan duidelijk geweest dat aanvullende financiering van het project nodig zal zijn. Door een plotselinge beleidswijziging van de gemeente is de mogelijkheid voor het realiseren van die financiering echter heel klein geworden. Het sociaal cultureel centrum heeft namelijk onlangs te verstaan gekregen dat het met ingang van 2017 qua exploitatiesubsidie nog kan rekenen op slechts 50% van het bedrag dat de organisatie in voorgaande jaren ontving.

Daarom zijn de renovatieplannen in belangrijke mede afhankelijk van de financiële inbreng vanuit het dorp, door bijvoorbeeld giften van particulieren, organisaties en bedrijven, en in de vorm van sponsoring. Het bestuur

streeft ernaar om op deze wijze tenminste EUR 15.000,00 bijeen te brengen. Bovendien hoopt het bestuur bij de realisering van de plannen te kunnen rekenen op heel veel ‘handjes’: vrijwilligers die meehelpen en die er aldus voor zorgen dat de kosten beperkt blijven.

Zodra bekend is wat uiteindelijk als budget beschikbaar is, wordt het definitieve renovatieplan opgesteld. Het is de bedoeling dat na de zomer wordt begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Tot die tijd is dus voor het sociaal cultureel centrum nagelbijten geblazen.
Advertentie