23
wo, sept
1 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
LEEUWARDEN -Medewerkers van zorginstellingen met klachten kunnen zich voortaan sneller op corona laten testen. Zo is eerder duidelijk of zij het virus bij zich dragen en of ze aan
het werk kunnen blijven. Voor de voortgang van het werk in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg is dit van groot belang. De zorgorganisatieshebben dit afgesproken met GGD Fryslân.
Door de wachttijden die er nu zijn voor hettesten, dreigt de zorg in de knel te komen.Medewerkers in ziekenhuizen en enkele zorginstellingen hebben al een eigen testfaciliteit. De overigezorgmedewerkers met klachten kunnen zich vanaf woensdag 9 september via hun instelling voor eentest aanmelden bij GGD Fryslân. Die heeft ruimte gereserveerd voor deze medewerkers in debestaande testcentra in Leeuwarden, Drachten en IJlst. Voor de langere termijn onderzoeken zorg enGGD Fryslân de inzet van tijdelijke testfaciliteiten op locatie.
De aanpak waar de zorgorganisaties en de GGD nu voor kiezen is in lijn met een motie die vorigemaand in de Tweede Kamer is aangenomen. Daarin vroeg de Kamer om voorrang voor zorgverleners.Het sluit eveneens aan op het pleidooi van de Minister-President om te zorgen dat bij een tweede coronagolf de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg kan doorgaan.
Advertentie