06
ma, apr
4 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
GYTSJERK - Koartlyn is It berjocht yn de mienskip fan Kootstertille en fier dêr bûten bikkelhurd oankaam. Waaksma soe in grut diel fan it taksyferfier kwyt reitsje moatte. ''Europees tinke'' hat konsekwinsje foar wurk en wurkplakken yn it noarden fan Fryslân en der liket gjin each te wêzen foar de krimp yn'e regio. Frou Jikke Zandstra út Gytsjerk makket sa no en dan gebrûk fan it bedriuw Waaksma en is tige tefreden.


Sels hat se, lulk. oer dizze gong fan saken al kontakt socht mei wethâlder Pytsje de Graaf fan Achtkarspelen.
''It ferfier is no goed, feilich, betrouber en skjin. As ik dy oare bedriuwen sjoch by it sikenhûs........! Nee ek hjoed wy it wer fertroud en gesellich mei Hiltsje as sjauffeur"

Advertenties
Advertentie