09
do, apr
8 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - Wethouder Houkje Rijpstra heeft drie Meiinoar Meidwaan Vignetten uitgereikt. De eigenaren van Van der Valk Hotel Hurdegaryp, Bouma Installatie Sumar en Watersportbedrijf de Lits in Eastermar kregen deze pluim omdat zij mensen met een arbeidshandicap in dienst hebben genomen. “Wij zijn er trots op dat mensen met een arbeidshandicap bij deze bedrijven een kans krijgen om hun talenten te benutten. Als samenleving willen we graag dat iedereen naar vermogen mee kan doen en werk is daarbij van groot belang.


Daarnaast zetten deze ondernemers zich ook in om er voor te zorgen dat steeds meer bedrijven hun voorbeeld volgen”, aldus wethouder Houkje Rijpstra: ‘Tytsjerksteradiel wil voor deze inzet graag haar waardering tonen door middel van dit vignet, waarmee bedrijven ook kunnen laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Werkgevers die zich nadrukkelijk onderscheiden door mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen, ontvangen het Meiinoar Meidwaan vignet van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het vignet staat voor het bijdragen aan een duurzame oplossing voor deze werkzoekenden en het optreden als ambassadeur en als betrokken partner. De gemeente biedt hulp bij de begeleiding en waar nodig om bijvoorbeeld de arbeidsplek aan te passen. Ook neemt de gemeente een deel van de loonkosten voor haar rekening en zorgt ervoor dat de ondernemer zo min mogelijk risico loopt. Van het bedrijf wordt ook een deel van de begeleiding verwacht, naast een positieve houding richting mensen die extra hulp nodig hebben.

In aanmerking komen?
Hebt u ook iemand met een arbeidshandicap in dienst of wilt u deze werkzoekenden ook een kans geven? Neem dan contact op met het werkgeversteam van de gemeente Tytsjerksteradiel, tel. 06 51323829.

Advertentie