04
za, apr
5 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
HURDEGARYP - Zaterdag, 4 februari jl., vierde Kobus Wilkens uit Hurdegaryp zijn 100ste verjaardag. Reden voor loco-burgemeester Geerling Schippers de jarige die ochtend te bezoeken. Hij bracht hem namens het voltallige gemeentebestuur de felicitaties over. Dat ging vergezeld van een mooi bloemstuk.


Waar geboren
Kobus Wilkens is geboren op 4 februari 1917 in de Tike.

Werk en wonen
Kobus is in zijn werkzame leven altijd agrariër geweest. Eerst acht jaar in Oudega. Later, toen ze de “Tsjerkepleats” van zijn ouders over konden nemen, in de Tike. Tot 1973 was hij actief. Omdat geen van de kinderen het boeren wilde voortzetten werd de boerderij verkocht. Vervolgens bouwden ze een nieuwe bungalow in de Tike. In 1977 verhuisde het echtpaar naar Burgum en gingen ze wonen in een bejaardenwoning aan de Yp. Sinds 2010 woont Kobus Wilkens in Bennemastate.

Huwelijk
Kobus Wilkens trouwde op 6 april 1944 met Anna de Jong. Het echtpaar is 71 jaar getrouwd geweest. Anna de Jong overleed op 9 juni 2015.

Gezin
Kobus en Anna kregen 3 kinderen: Jantsje, Lambertus en Hendrik. Kobus is de trotse pake en oerpake van 5 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen.

Gezondheid
Met de gezondheid van Kobus gaat het goed. Rookt nog graag een sigaretje en regelmatig een eitje gaat er ook wel in. Vervelen doet hij zich niet. Zo mag Kobus graag tv kijken en dan met name naar voetbal en het schaatsen. En begin je over vroeger dan zit Kobus zeker op ‘de praatstoel’!
Advertentie