06
ma, apr
4 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - Het bestuur van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) draagt Albert van der Ploeg (58) uit Readtsjerk voor als nieuwe voorzitter. Op dit moment is de ervaren bestuurder wethouder bij de gemeente Dongeradeel. Zijn inzet is om beide functies te combineren. De leden van de agrarische natuurvereniging moeten nog instemmen met de benoeming.


De vereniging NFW met bijna 800 leden zocht een nieuw boegbeeld met een breed netwerk, een bestuurlijke antenne en voldoende vakkennis van agrarisch natuurbeheer. Albert van der Ploeg voldoet aan alle criteria, zegt Wout van Vulpen, vicevoorzitter van de NFW. “Van der Ploeg is charismatisch en is een van de boeren, hij staat er tussenin. Daarnaast is hij verbindend, komt uit het werkgebied en is betrokken bij ons gebied.” De hobbyboer heeft 20 hectare land met 50 schapen en 20 koeien. Hij doet aan particulier natuurbeheer en is tevens voorzitter van de stichting Living Lab Natuurinclusieve Landbouw en voorzitter van de stichting Particulier Natuurbeheer. De bestuurder is ruim zeven jaar wethouder in Dongeradeel, daarvoor acht jaar in Dantumadiel en was leerkracht aan AOC Friesland.

Hart
Van der Ploeg geeft aan dat zijn hart bij de Noardlike Fryske Wâlden ligt. “Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, die altijd een voorloper is in Nederland. Ik wil de inwoners verbinden met het cultuurlandschap en de agrariërs. De NFW heeft
een belangrijke functie in de mienskip. Ook wil ik me graag inzetten voor natuurinclusieve landbouw met bijbehorende verdienmodellen.”

Goede aarde
Wanneer de algemene ledenvergadering plaatsvindt voor de officiële instemming, is nog niet bekend. Van Vulpen is ervan overtuigd dat de voordracht in goede aarde zal vallen. “Onze leden zullen goed vertegenwoordigd worden door deze voorzitter”. Van der Ploeg volgt als onafhankelijke voorzitter Attje Meekma op, die afgelopen januari is afgetreden.
Advertenties
Advertentie