06
ma, apr
4 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
SURHUISTERVEEN - De Skieding, de N358 tussen Surhuisterveen en de A7, gaat op de schop. Dit is de oplossing die Gedeputeerde Staten voorleggen aan Provinciale Staten om de veiligheid en de doorstroming op de provinciale weg te verbeteren. Met een milieueffectrapportage (MER) en een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) liet de provincie onderzoeken welke oplossing het meest geschikt is.


Uit de resultaten van de milieueffectrapportage kwam één oplossing als voorkeur naar voren: de aanpak van de bestaande Skieding. Om- en aanwonenden, gemeenten en andere betrokkenen mochten toen hun reactie geven. Een veelgehoorde reactie was dat de aanleg van een nieuwe weg de bereikbaarheid van de omgeving zou vergroten en de economie stimuleren. Om ook deze effecten goed in beeld te brengen, deed de provincie aanvullend onderzoek. Dit werd gedaan met een maatschappelijke kosten- en batenanalyse.

Uitkomsten analyse
Uit de analyse blijkt dat de aanpak van de huidige Skieding de omgeving het meeste oplevert. Zo zorgen de aanpassingen op de huidige weg voor een kortere reistijd, terwijl de aanleg van een nieuw tracé juist zorgt voor een langere reistijd. Ook heeft, zoals ook uit de MER bleek, de aanleg van een nieuwe weg een grote impact op de leefomgeving. Het woongenot van de omgeving gaat daarbij flink achteruit. Daarnaast zijn de kosten van de aanleg van een nieuwe weg aanzienlijk hoger dan de kosten van de aanpak van de huidige weg.

Wat verandert er?
De maximumsnelheid op de weg blijft 80 kilometer per uur. Om de doorstroming en de veiligheid op de weg te verbeteren, pakt de provincie de kruispunten aan. Zo komen bij de Leidijk en de Drachtsterweg ovondes. Op andere plekken komen ‘linksaf-vakken’, zodat het verkeer veilig de weg op- of af kan rijden. Het landbouwverkeer blijft over de Skieding rijden. Daarnaast verdwijnen, daar waar het mogelijk is, een aantal afslagen en legt de provincie achterpaden (perceelontsluitingswegen) aan. Dit gebeurt alleen op de plekken waar er draagvlak voor is vanuit de omgeving.

Definitieve keuze voor de Skieding
Provinciale Staten moeten nog wel instemmen met het plan van Gedeputeerde Staten om de bestaande Skieding aan te pakken. Deze keuze maken zij op woensdag 21 juni. Na deze datum gaat de provincie, samen met de om- en aanwonenden, aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen. Naar verwachting gaat in 2019 dan de schep in de grond. Dit is onder andere afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure en grondaankoop.
Advertenties
Advertentie