06
ma, apr
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - De stille tocht startte vanaf parkeerterrein van Glinstra State, vooraf gegaan door leden van drumband de Marko's en Burgumer muziekkorpsen Hallelujah en Apollo. Er waren veel mensen bij de dodenherdenking op de begraafplaats bij de Kruiskerk. Er werd een gedicht voorgedragen door Dina van Dekken, OBS 't Partoer. Ook hield burgemeester L.J. Gebben een indrukwekkende toespraak. Last Post werd gespeeld door H. van der Kooy. Daarna volgden de kransleggingen. Er werd twee minuten stilte in acht genomen.

Het nationale volkslied 'Wilhelmus' werd gespeeld en gezongen. Daarna ging de stille tocht weer naar Glinstra State en dat was het einde van de officiële herdenking.

Advertentie