31
zo, juni
5 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
EARNEWALD - We varen langs de uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie. Onderweg vertelt de excursieleider van It Fryske Gea over de roofvogels en watervogels die we tegenkomen. Ontdek ook het natuurbeheer en de ontstaansgeschiedenis van één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest Europa; Nationaal Park De Alde Feanen.

En dat vlakbij Leeuwarden en Drachten. Op zaterdag 17 juni kunt u van 10.30 tot 12.30 uur mee op vaarexcursie. Opgave kan tot vrijdag 16 juni 15.00 uur op via 0511 - 53 96 18.
Advertentie