14
do, nov
4 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Samenstelling bestuur Stichting Lokale Omrop Tytsjerksteradiel is als volgt:
Voorzitter: mw. Lutske van der Wal-van der Meer
Secretaris a.i. : Klaas Hiemstra
Penningmeester : Klaas Hiemstra
Bestuurslid p.r.-zaken : Herman Annema
Bestuurslid technische zaken : Jacob van Dijk

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van Stichting Lokale Omroep Tytsjerksteradiel is dat bestuurders (en vrijwillige medewerkers) in voorkomende gevallen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.
Er worden incidenteel vrijwilligersvergoedingen (binnen de daarvoor geldende norm) betaald aan (redactie)medewerkers.
Reiskosten en andere voorkomende kosten ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden voor de omroep kunnen door de vrijwilligers worden gedeclareerd.
Daarnaast wordt de reclame acquisiteur op provisiebasis betaald. Deze betalingen worden via de loonadministratie verwerkt.

Fiscaal nummer
Ons RSIN/fiscaalnummer is 8033.62.663

Klik hier voor Financieel rapport 2015

Klik hier voor bestuursverslag 2015

Klik hier voor het actviteitenplan 2016

Privacyverklaring
Privacyverklaring lezen