23
do, jan
8 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Laatste radio nieuws
BURGUM - Op zaterdag 6 januari 2018 hield RTV Kanaal30 haar traditionele nieuwjaarsreceptie voor alle medewerkers. De receptie werd deze keer niet in de studio in Burgum gehouden, maar in de kantine van korfbalvereniging Oympia te Twijzel. Dé lokale omrop fan ‘e Wâlden is immers actief in Tytsjerksteradiel én Achtkarspelen; het bestuur vond het dan ook gepast om de medewerkers deze keer vanuit Achtkarspelen een voorspoedig nieuw jaar te wensen.


De kantine van korfbalvereniging Olympia was overigens niet zomaar uitgekozen. Eén van de vrijwilligers van RTV Kanaal30, Joukje van der Meer, is voorzitter van deze mooie club die een rijke historie kent. Herman Annema, man van Joukje, mogelijk toekomstig vrijwilliger bij RTV Kanaal30 (“ik bin noch in bytsje oan it snuffeljen”) én bestuurslid van Olympia, vertelde dat de bond heeft toegezegd dat het 75 jarig jubileum van de club volgend jaar wordt opgeluisterd met de Friese Kampioenschappen. Een evenement waar RTV Kanaal30 samen met de collega’s van RTV NOF in Rûnwei Sport ook ongetwijfeld de nodige aandacht zal besteden.

Joukje en Herman toonden hun professioneel gastheerschap aan de 24 vrijwilligers die naar Twijzel waren gekomen. Dat ging hen vanzelfsprekend goed af als oud uitbaters van Glinstra State, de locatie van de nieuwe studio van RTV Kanaal30 die binnenkort betrokken kan worden. Voorzitter Lutske van der Wal refereerde daar uiteraard ook aan in haar nieuwjaarspeech nadat zij alle aanwezigen namens het bestuur had bedankt voor de inzet in het afgelopen jaar. “In lokale omrop kin net sûnder de belangelose ynset fan hiel wat frijwilligers en ik bin dan ek grutsk op het feit dat RTV Kanaal30 met tank oan jimme allegeare dit jier al wer 30 jier aktief is. In jubileum dat wy dit jier útgebreid fiere sille mei syn allen”.

Natuurlijk kon de voorzitter ook niet voorbijgaan aan de geweldige verrassing die Eastermar vlak naar de jaarwisseling ten deel viel. De Postcodekanjer van € 53,9 miljoen viel in dit dorpje en dat betkende dat het groot feest was. “As lokale omrop ha wy ús ek goed sjen litten mei in moaie fotoreportaasje, een fideorepportaasje, berjochtjouwing fiaús website en de kabelkrante, eftergrûnferhalen yn ‘Op ‘e Hichte’ en het trochsetten faan ‘Kanjerradio’, sadat Gaston Starreveld eins hiel eefkes gast DJ wie by ús”. Een hele eer… voor Gaston.

De verhuizing van de studio naar Glinstra State is nu echt aanstaande. “Nei 6 jier Kiehool ferhúsje wy de kommende wiiken nie Glinstra State. Wy hawwe in prachtich plak oanbean kriigen en mei de gemeente Tytsjerksteradiel binne wy der hielendal út wat de kosten oanbelanget. It materiaal kin besteld wurden en der is ynmiddels al in neie mengtafel kocht. Fierders is de ynrjochtingskommisje drok dwaande om de lêtste puntsjes op de ‘i’ te setten”. Gert Nitters, bestuurslid én lid van de inrichtingscommissie, lichtte de plannen ‘kort’ toe aan de hand van een tekening en iedereen werd uitgenodigd haar of zijn mening te geven, zodat eventuele wijzigingen in het ontwerp nog konden worden meegenomen.

De vorming van een Streekomroep met RTV NOF zal het komende jaar ook nadrukkelijk op de agenda staan. “Kennisdieling en it beheinen fan ús kwetsberins binne de wichtichste foardielen dy wy tinke te behlejen mei de foarming fan in streekomrop. Wy bliuwe fansels wol fanút ús eigen studio ús programma’s meitsjen. Dat isfoar de lokale byning essensjeel”. De voorzitter gaf verder aan dat de medewerkers van RTV Kanaal30 én RTV NOF via een gezamenlijke nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de samenwerking.

Als ‘dé lokale omrop fan ‘e Wâlden’ is het Frysk natuurlijk belangrijk. ‘Frysk waar mogelijk’ is dan ook het devies. “Mar is is gjin moatten”. Wat wel een belangrijk doel is en in die zin ook eigenlijk wel zou ‘moeten’, is dat iedereen met plezier bij de omroep aan het werk is. Juist daarom heeft et bestuur vorig jaar de ‘Nocht en Wille Award’ in het leven geroepen. Een wisselprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de medewerker die heeft laten zien dat ‘plezier en enthousiasme’ aanstekelijk kan werken en zich daarin heeft onderscheiden. Vorig jaar viel Durk van der Duim deze eer te beurt en hij mocht de prijs dit jaar dan ook uitreiken aan zijn opvolger. Van der Duim kon zelf niet aanwezig zijn, maar had een uitgebreide motivatie op papier gezet wat door de voorzitter werd voorgelezen. De prijs ging naar Gerrie van der Meer voor de ontwikkeling van het nieuwe TV programma ‘No Nonsense Live’. “Gerrie van der Meer heeft met dit opvallende, nieuwe RTV Kanaal30 programma alle geledingen van RTV Kanaal30 betrokken. Haar inzet en betrokkenheid heeft op iedereen aanstekelijk gewerkt, waardoor iedereen zich verbonden voelt aan het programma. Een prachtig voorbeeld van hét recept om te komen tot een succesvol en door iedereen gedragen RTV Kanaal30 programma”, aldus het ‘jury rapport’.

Helaas was Gerrie van der Meer ook verhinderd en een dappere poging om haar aan de telefoon te krijgen voor een eerste reactie, lukte ook al niet. Het maakte niet uit: de prijs is dik verdiend en zal het komende jaar de schoorsteenmantel van Gerrie sieren. Nu maar afwachten wie volgend jaar deze eer te beurt valt!

Jaap Melessen

Vandaag op de radio

Advertenties