16
di, juli
0 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Voetbal
BURGUM - "As't tiid hast moatst eins moandeitejûn al even komme te sjen", was de uiterst vriendelijke, maar niettemin ook tamelijk dringende uitnodiging van Herauten-coach Walter de Boer, toen ik hem zaterdag trof op het Koningsland in Burgum. Dat nadrukkelijke zat hem erin dat zijn team het moest opnemen tegen Waterpoort Boys uit Sneek en dat zou, aldus De Boer,  een spannende wedstrijd worden. Hij kreeg gelijk, het was een spannende en buitengewoon attractief duel dat door de Burgumers met 5-3 werd gewonnen.


Wedstrijd wordt pas in de tweede helft beslist
Het duurde maandagavond in sporthal De Fûgelkamp in Harkema lang eer de score tussen Herauten en WPB werd geopend. Bijna 20 minuten moest het publiek wachten eer de score werd geopend. Daarvoor keken ze naar een lange periode van voorzichtigheden, een periode die in het teken stond van afstasten van beide kanten, kijken waar de eventuele zwakke plekken bij de tegenstander lagen en het inschatten van de eigen mogelijkheden. Want er waren maandagavond in sporthal De Fûgelkamp in Harkema twee ploegen aan het werk die de kwaliteit bezaten om het de ander moeilijk te maken. En dus leek de eerste helft te eindigen zoals hij was begonnen, met 0-0 dus. Dat gebeurde echter niet, want in de slotfase slaagden beide ploegen erin te scoren. Dat zou op het eerste oog kunnen betekenen dat de wedstrijd weer opnieuw zou kunnen beginnen. Maar zoals zo vaak, brachten die treffers nieuw en extra elan binnen de beide teams en ze zorgden er tevens voor dat het tempo omhoog ging. Maar toen het bij de rust nog altijd 1-1 stond, was duidelijk dat het in de tweede helft zou moeten gebeuren. Want het tempo en de inzet zouden in dat tweede bedrijf niet meer omlaag gaan, dat was wel duidelijk. Beide ploegen aasden nadrukkelijk op de winst, gezien hebbende dat de vijandelijk defensie wel degelijk uit te spelen was.

eerste helft
Beide ploegen, WPB, dat staat voor Waterpoort Boys en Herauten zijn al bezig zich op te warmen als ik in De Fûgelkamp arriveer. Er is publiek, met name van de thuisclub, hoofdzakelijk bestaande uit een Herauten vrouwenteam dat na dit duel aan de bak moet. En publiek brengt sfeer en ambiance, zo ook nu. De scheidsrechter, aan zijn leeftijd is te zien dat hij de nodige ervaring heeft in dit métier, laat beginnen en dan krijgen we twee ploegen te zien die vooralsnog vrijwel tegen elkaar opgewassen zijn. Er wordt zorgvuldig van achteruit opgebouwd en het spel is er op gericht om vooral geen fouten te maken. Want die kunnen resulteren in snelle overnames en even snelle counters. Maar die zijn voorlopig op de vingers van één hand te tellen en bovendien zijn hier twee keepers aan het werk die hun vak verstaan. Naarmate deze eerste helft vordert komt in dat gelijkopgaande spelbeeld niet veel verandering, beide ploegen krijgen kansen, maar die leiden niet tot treffers. De wedstrijd wordt pas opengebroken als de aftellende klok op zeven staat. Dan is zo'n snelle break van WPB de aanleiding tot een hard, vliegend schot waar keeper Bas van der Lei bij lange na niet bij kan: 0-1. Weg is in één keer de langzame en weloverwogen opbouw aan Burgumer kant, waar men beseft dat het gat niet groter moet worden. Als de pauze in zicht komt is het Remco Bouius die met een harde en venijnige schuiver de WPB-keeper klopt: 1-1. Meteen daarna fluit de ref voor de korte pauze en je kunt eigenlijk nu al voorspellen hoe dit verder zal gaan: beide ploegen zullen steeds meer de voorzichtigheid overboord gooien en alles op alles zetten om te winnen. Er staat ons dus nog wel wat te wachten.

tweede helft
Omdat we de inleidende beschietingen in de eerste helft al hebben gehad, begint het tweede bedrijf gelijk in de hoogste versnelling. Beide ploegen gaan er vol tegenaan, de duels worden wat fysieker zonder over de schreef te gaan. Saillant detail: de scheids van dienst ziet zich geen enkele keer genoodzaakt om een gele kaart te trekken en dus een tijdstraf van twee minuten op te leggen. Dat mag je enerzijds als een compliment beschouwen voor beide ploegen en anderzijds betekent het dat de fluitist beseft waarvoor hij is ingehuurd. En dat is een wedstrijd leiden, niet op alle slakken zout leggen en zoals de spelers dat noemen, 'lekker te laten ballen'. En dat betekent dat het tempo onverminderd hoog blijft en dat de amusementswaarde daarmee gelijke tred houdt. Nu hoeven we niet lang te wachten op doelpunten, want we zijn pas vijf minuten bezig als het 2-1 wordt, als een assist van Douwe Heegstra Justus Boomsma in staat stelt om te scoren. Maar lang blijft die voorsprong niet in stand, want nog geen drie minuten later is het alweer gelijk als Herauten onnodig balverlies lijdt en moet toezien hoe WPB daar met een fast break van profiteert: 2-2. Nog steeds is er niets beslist in dit spannende duel, beide ploegen krijgen kansen, maar het duurt even, om precies te zijn tot de klok op vijf staat, voor er opnieuw een doelpunt te bejubelen valt. Deze keer heet de aangever Bertus de Boer, ook deze avond optredend als de soevereine 'Spielmacher' bij de Burgumers, en is het Remco Bouius die scoort: 3-2. Een belangrijke goal, zeker ook gezien de tijd die snel wegtikt. En in feite wordt de overwinning zeker gesteld als Abe Koopmans een assist van Remco Bouius op waarde schat: 4-2. De klok staat dan op drie en dat moet genoeg zijn zou je zeggen. Toch wordt het nog even spannend als de Snekers terugkomen tot 4-3. Het definitieve vonnis wordt geveld door Remco Bouius die er 5-3 van maakt als de klok op één staat. Hij profiteert van het feit dat de keeper van de gasten mee naar voren gaat en dus zijn goal leeg achterlaat. De harde schuiver van Bouius is lang en zuiver genoeg. In de absolute slotfase wordt het nog even hectisch als de scheidsrechter niet accoord gaat met de invaller-keeper aan de zijde van de gasten, wegens het ontbreken van een rugnummer. Regels zijn nu eenmaal regels is zijn uitleg. En daar is geen speld tussen te krijgen. Herauten wint dus zeker niet onverdiend van Waterpoort Boys, maar het was een zwaarbevochten zege, dat moge duidelijk zijn.

Binne Kramer