17
wo, juli
3 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Voetbal
BURGUM - Vorig jaar oktober waren de voorrondes gespeeld, woensdagmiddag waren de finales. Van het traditionele schoolvoetbalkampioenschap van Tytsjerksteradiel. Vooraf werd in besloten kring gevierd dat dit de vijftigste keer was dat de scholen hun krachten konden meten op het gras van het Koningsland. Die viering was een gezellige lunch met de mensen die er bij betrokken waren en zijn en ook wethouder-sport Gelbrig Hoekstra schoof aan. En daarna was het 'woord' aan de voetballers!


lluster
Het was een illuster gezelschap dat woensdagmiddag in de voetbalkantine van nu nog vvBergum aan de lunch zat. Ga maar na, daar zaten mensen als de huidige organisatoren André Tjeerdsma en Liekele Paulusma, maar ook de 'mensen-van-het-eerste-uur', een uur dat al bijna is weggedeemsterd in de grijze dampen van het verre verleden. Want tussen toen en nu gaapt een gat van welgeteld 50 jaar, oftewel een hele halve eeuw. Arent Bekhof, Sieds Bosma, Piet Koopmans, Gosse Bosma, en ook iemand als Johannes Boonstra, scheidsrechter-voor-al-uw fluitklussen. En toen ook wethouder Gelbrig Hoekstra, zij heeft sport in haar portefeuille, aanschoof, was het geheel compleet en was meteen ook de importantie aangetoond. Met andere woorden, zoals men hier te lande pleegt te zeggen, 'hjir sit foar in pear sinten'. Ze waren allemaal uitgenodigd om een klein feestje te vieren, een feestje ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de strijd om de schoolvoetbaltitel(s) van Tytsjerksteradiel. "We hiene ek in boskje blommen keapje kinnen foar elkenien", legde medeorganisator Liekele Paulusma uit, "mar ús like dit leuker, geselliger en boppedat wie it fansels wol aardich om al die sterke ferhalen fan froeger ek ris te hearren." Een gouden greep, gelet op de reacties van de betrokkenen. Zeker als je een rasverteller-van-voetbal-anecdotes als Arent Bekhof aan tafel hebt. Hij was vijftig jaar geleden als schoolmeester, dat heette toen nog zo, verbonden aan de Stins en daar ontstond het idee om een toernooi tussen de Burgumer basisscholen te organiseren. Daar lag dus de oorsprong van het huidige gebeuren.  Voordat het gezelschap aan de broodjes, de soep en de kroketten van de firma Lummy&Goy, gerenommeerd cateringbedrijf, ging, nam Arent Bekhof het woord. Hij vertelde in niet al te lang bestek 'hoe het zo gekomen was' en hij lardeerde zijn verhaal met de nodige humor, anecdotes en soms ook 'mâle fiten'. En dus daverde de kantine van de vvBergum af en toe van het homerische gelach fan it omsittend laach. Want het moge duidelijk zijn, in vijftig jaar is er heel wat gebeurd, zelfs in een in opzet niet zo spectaculair evenement als een schoolvoetbalkampioenschap. Arent haalde herinneringen op aan bijvoorbeeld Johan Zuidema, destijds sterspeler van Ajax, maar afkomstig uit De Westereen, en Hans Ooft, destijds bondscoach van Japan. Zij fungeerden als scheidsrechters en reikten tevens na afloop de prijzen uit. En dat aan teams van lagere school kinderen, een heel ochheden, een happening heette dat toen. Maar hij vergat ook niet de inzet van de huidige generatie te prijzen in dit geheel. Dat deed na hem ook wethouder Gelbrig Hoekstra, die uiterst geïnteresseerd had zitten luisteren naar alle sterke verhalen die over de tafel vlogen en dan wel in de bandbreedte sterk-sterker-sterkst. Het was, met andere woorden, een uitermate 'noflike' bijeenkomst, die daarna een culinair tintje kreeg toen iedereen zich te goed deed aan de heerlijke lunch. Maar waar het deze middag in feite om draaide was het voetbal, want daar waren al die jongens én meisjes voor gekomen natuurlijk. Ze werden ondersteund en aangemoedigd door ouders en onderwijzend personeel, in casu juffen en meesters. Vroeger zou je gezegd hebben meesters en juffen, maar die verhoudingen zijn inmiddels drastisch veranderd. 

spannend
Ik ben door de organisatie uitgenodigd om het hele festijn mee te maken, zoals ik dat ook was toen de voorronden werden afgewerkt. 'In krinteboltsje en in beker sûkelarjemolke' verder ga ik alvast kijken waar de wedstrijden zich zullen afspelen. Je slaagt er natuurlijk nooit in om alles te bekijken en dus maak ik 'at random' een keuze. De eerste wedstrijd die ik zie gaat tussen de meisjes achttallen van 't Partoer en Jistrum. Dat wordt een 4-0 zege voor de Burgumer meiden, maar een 'makje' wordt het zeker niet. Ik blijf zitten, enerzijds omdat ik hier een beetje in de luwte zit, het is in feite venijnig koud en anderzijds omdat de tweede wedstrijd in deze poule zal gaan tussen de Wrâldpoarte uit Garyp en OBS Hurdegaryp. En dat blijkt een spannende pot voetbal tussen twee vrijwel gelijkwaardige teams. De uitslag bevestigt die kwalificatie. Het blijft namelijk 0-0, maar voor een voetballiefhebber is er van alles te genieten. Zoals van die ene speler van Garyp, een blond meisje met een paardenstaart. Dat laatste is eigenlijk geen kwalificatie, dat hebben ze vrijwel allemaal. Maar verder valt ze vooral op door haar voetbalcapaciteiten. Wat kan die meid voetballen! Razendsnel, een fluwelen techniek aan de bal, overzicht en met een striemend schot in de benen. Alleen daarom al zou je komen kijken. De twee ploegen die ik hier zie spelen maken niet toevallig onderling uit wie er zich kampioen mag noemen en dat is uiteindelijk OBS Hurdegaryp. De Wrâldpoarte wordt tweede, 't Partoer derde en Jistrum vierde.

jongens
Ik verleg mijn stek naar een belendend veld waar een poule met jongens aan de gang is. Het zijn zestallen van Dûbel Ien uit Suwâld, het eerste en het tweede team van 't Partoer uit Burgum en de Reinbôge, ook uit Burgum. Het eerste team van 't Partoer, met een aanzienlijk contingent BBC-spelers, blijkt hier de sterkste, de Burgumers winnen alle drie hun wedstrijden en ze bereiken dus het maximale van negen punten. De Reinbôge wordt tweede, gevolgd door Dûbel Ien en 't Partoer 2. Bij een van de ploegen van 't Partoer speelt een klein mannetje de sterren van de hemel. Hij is het type dat de meeste voetballiefhebbers wel kennen: klein, supersnel, behendig, gezegend met bewegingen waar je duimen en vingers bij aflikt en met overzicht. Ik zie hem een paar slaloms uit de heupen schudden waar Alberto Tomba een punt aan had kunnen zuigen. Maar hij heeft donders goed in de gaten dat ik hem zit te observeren en als de coach in de pauze zijn mannen even bij elkaar roept voor een tactische update, kijkt hij stiekem naar mij en steekt zijn duim op, hij krijgt mijn duim terug. Goed gedaan jochie!

finale
Er is één categorie waar maar twee teams in zitten en die spelen dus meteen de finale. Dat is de categorie meisjes 6-tallen, waar alleen de Wrâldpoarte uit Garyp en de Reinbôge uit Burgum in uitkomen. Hier wordt De Reinbôge kampioen door ruim te winnen. Bij de jongens 8-tallen gaat de zege naar OBS Hurdegaryp, dat achtereen volgens de Paadwizer uit Oentsjerk, De Arke uit Burgum en de Wrâldpoarte uit Garyp achter zich laat. Saillant detail: verscheidene spelers vinden het hoorbaar jammer dat het teams van Papilio, de AZC school uit Burgum door omstandigheden niet mee kan doen. Zoiets doet je goed, ze spelen dus wel degelijk een rol in de denkwereld van deze jongelui.

organisatie
De organisatie kan terugzien op een uiterst geslaagd evenement, en de wens van Arent Bekhof werd vervuld. Die had in zijn korte toespraak voorafgaand aan de lunch, gememoreerd wat hij het leukste vond van zo'n toernooi. "Ik was altijd het meest tevreden als het laatste fluitsignaal had geklonken en de prijzen uitgereikt waren en dat er geen ongelukken en gekke dingen waren gebeurd."

Binne Kramer