Advertentie:

Voetbal
BURGUM - Kerk of kroeg, that's the question voor een aantal vvBergum supporters die verweesd achterblijven nu hun club na 88 jaar ophoudt te bestaan. "Wat moatte wy no op dy sneintemiddeis", is de klacht, want voor velen van hen is het voetballen onlosmakelijk  verweven met de zondagmiddag. Nu de nieuwe fusie club FCBurgum heeft gekozen om op zaterdag te gaan spelen, valt er een gat in de vrijetijdsbesteding van een aantal notoire Bergum supporters. En de keuze tussen kerk en kroeg is voor hen een lastige...


Nooit meer vvBergum
Het was voor sommigen, hoevelen zal nooit duidelijk worden, toch even slikken, toen ze Bergum het Koningsland op zagen marcheren. Immers, het was de allerlaatste keer dat zoiets op een zondagmiddag te zien was. vvBergum houdt ermee op, gaat over in de FCBurgum samen met BCV en hoewel iedereen, nou bijna iedereen, daar de voordelen wel van ziet, blijft er toch een gevoel van  spijt knagen. 'It wie dochs in moaie tiid, wat wie it altyd gesellich op sneintemiddei.' Ik moet eerlijk bekennen dat ik één van die mensen ben die het jammer vinden. Nee, niet dat Bergum en BCV gaan fuseren, dat is pragmatisch bekeken een goede zaak, maar wel dat er nu op zondagmiddag in Burgum niet zo gek veel meer te doen is, zeker niet op sportief gebied. En het maken van voornoemde keuze tussen 'kerk en kroeg' zal mij nog de nodige hoofdbrekens bezorgen, zeker weten. Ik zal mijn tijd moeten herindelen, ik zal, zoals dat tegenwoordig heet, keuzes moeten maken, ik moet me heroriënteren, om niet in een diepe depressie te geraken. Nou zal dat laatste 'wol in slach tafalle', ik kan altijd nog een boek schrijven over de tijd dat Bergum en BCV nog twee aparte verenigingen waren, stof en foto's genoeg. Maar het is zoals Bergum-voorzitter Pieter Schols tegen een verslaggever van de LC opmerkte: 'tiden hawwe tiden'. En zo is het, het is de tijdgeest, een paar decennia geleden was dit onmogelijk geweest, goed dat het nu wel kan. Zondag speelde vvBergum zijn allerlaatste competitiewedstrijd tegen GAVC uit Grou. Voor de Grousters stond er nog wel wat op het spel, voor Bergum niet meer dan de sportieve eer. Dat de gasten verdiend wonnen was niet meer dan een voetnoot in de lange geschiedenis van vvBergum, een geschiedenis waarvan ik meer dan 40 jaar getuige ben geweest.

sfeer
Er staat op deze zondagmiddag een grote feesttent op het trainingsveld van vvBergum en het is drukker dan op een 'normale' speelzondag. Dat heeft uiteraard alles te maken met het feit dat dit voor de vvBergum de allerlaatste wedstrijd is, niet alleen van de lopende competitie, maar überhaupt, in deze constellatie zal de ploeg nooit meer spelen. Jammer, ik heb u dat al uitgelegd, maar bij Bergum hebben ze besloten niet te verdrinken in nostalgie en spijt, maar het afscheid groots te vieren. En dat is denk ook de beste manier om zoiets te doen, het is per slot van rekening een zelf genomen besluit, je kunt het niemand kwalijk nemen. Het is druk op het Koningsland, er zijn veel oud-Bergumers, vroegere trainers, vroegere spelers en natuurlijk is het vaste 'omsittend laach' massaal uitgerukt. Ik meld mij in de bestuurskamer waar vertegenwoordigers van zowel de thuisclub als de gasten uit Grou zijn aangeschoven. Die hebben nog duidelijke belangen bij de komende wedstrijd, GAVC is nog druk doende om 'erin te blijven'. En natuurlijk gaat het ook over het feit dat Bergum zijn laatste wedstrijd speelt onder de oude naam. Volgend seizoen, dat over een paar maanden al begint, zal er in Burgum nog slechts één voetbalvereniging zijn, te weten FCBurgum. Dat in de eerste, maar misschien ook wel in de tweede klasse zal spelen onder leiding van Henk Konings, geen onbekende, hij was ooit trainer van BCV. Hij staat voor de niet eenvoudige opgave om van twee prima ploegen er één te maken, een opgave die ik hem niet vergun moet ik zeggen. Het is zo'n taak die je nooit goed kunt doen, maar ik ken Henk Konings behoorlijk goed en ik zie het hem wel doen. Maar dat wordt afwachten. Veel insiders zouden het niet een ramp vinden als de nieuwe club in de tweede klasse gaat spelen, leuke derby's, veel dichterbij en waarschijnlijk meer publiek. We zullen zien, de nacompetitie die volgend weekend start, zal daar duidelijkheid over moeten geven.

eerste helft
Er is opmerkelijk veel belangstelling van de lokale en provinciale pers, ik sta naast collega-fotograaf Henk Jan Dijks van de LC om de laatste 'Einzug der Gladiatoren' vast te leggen. We hebben, maar ze hebben verzuimd om dat te melden, een uiterst opmerkelijke 'pupil van de week'. Het is niemand minder dan kersvers 'Lid van Verdienste van de kNVB', Goy Koopmans, 'clubicoon', omschrijft de LC hem op maandagochtend. Jammer dat ik daar geen foto van heb. Ik zit achter de goal met de wind in de rug, en geloof het of niet, het 'suver waarm, de jas kin út'. Dat zal later op de middag anders worden, want dan begint het te regenen, maar voorlopig is het hier best uit  te houden. Hier zal ik dus nooit meer zitten op zondagmiddag, ik zal het missen, dat weet ik nu al. "Komst no sneontemiddeis wol te sjen nei ús", heeft een aantal spelers al quasi-bezorgd geïnformeerd. Maar hun gespeelde bezorgdheid is ongegrond, natuurlijk kom ik kijken, alleen moeten ze de aandacht nu delen van nog tien of elf andere verenigingen. Dan is het zover, scheidsrechter Theo Beijert laat beginnen en het is duidelijk welke ploeg de grootste belangen heeft en dus het meest gemotiveerd is. Dat zijn de Grousters en dus nemen zij het initiatief meteen in handen. Dat levert wel meer balbezit op, maar echt grote kansen kunnen de gasten er niet uit peuren. Integendeel, de eerste echt grote kans is voor Bergum dat de 1-0 lijkt te maken, maar de scheids keurt op instigatie van de grensrechter de goal af wegens buitenspel. De deskundologen langs de lijn hebben daarbij grote en toch ook wel gerede twijfel. Maar het blijft dus 0-0 tot aan de 35ste minuut, want dan komt GAVC op voorsprong, als een trekbal vanaf de achterlijn met een simpel tikje achter doelman Patrick van der Velden in het net verdwijnt: 0-1. Dat lijkt de ruststand te worden, maar het wordt nog voordat de scheids de ploegen naar de thee stuurt 0-2, als een schuiver in de verre hoek Patrick van der Velde te machtig is. Opnieuw ruiken sommigen/velen, een penetrante buitenspellucht.  Ik kan dat niet beoordelen, ik zit op en kleine 100 meter afstand.

tweede helft
Bergum hinkt een beetje op twee gedachten: enerzijds is er zoiets van, ach waar maken we ons druk om en anderzijds bestaat er zoiets als eergevoel en de 'sportieve plicht' ten opzichte van andere ploegen. Bergum kiest voor de tweede  optie en dat levert al vlot in de tweede helft de 1-2 op, een treffer van Alex Bosma. En dat is een stand die de nodige risico's inhoudt voor de gasten die dus opnieuw een tandje bijsteken. Dat 'docht fertuten' want in de 56ste minuut wordt het 1-3. Dat lijkt genoeg te zijn voor de overwinning, maar als Alex Bosma een spaak in het Grouster wiel steekt met zijn en Bergum's tweede treffer, wordt het alsnog spannend. Die spanning verdwijnt grotendeels als GAVC er 2-4 van kan maken met een schot dat hoog het dak achter Patrick van der Velde in slaat. Daar blijft het bij en dus winnen de Grousters en die zege is zeker niet onverdiend. 
feestBij Bergum wordt op het veld afscheid genomen van een aantal spelers die volgend seizoen niet terugkeren, maar wonderlijk genoeg, na nota bene een oproep aan het publiek 'om noch efkes stean te bliuwen', wordt dat afscheid op de middenstip gehouden, ver weg dus van het publiek dat van de goede woorden van Bas van Nikkelen Kuyper dus weinig, helemaal niets eigenlijk, meekrijgt. En dan gaat iedereen naar óf de kantine óf de tent waar de muziek zich al aan het warmdraaien is. 

stand up comedian
In de overvolle kantine haalt Sieds Bosma herinneringen aan 88 jaar vvBergum op en dat doet hij op een manier die menig lachsalvo oplevert. Hilarische voorvallen en 'mâle fiten', rijp om ooit in een gedenkboek verzameld te worden. Ondertussen draait er op verschillende plaatsen een foto-presentatie van de vele foto's die ooit in de afgelopen 88 jaar zijn gemaakt. En als Sieds Bosma er een eind aan maakt, uitgesproken is hij nog bij lange na niet, en het publiek is uitgelachen, wordt het tijd om de scene te verplaatsen naar de tent. 'Een grote tent' zoals aangekondigd, maar hij is in de praktijk veel te klein. De ingang is achterin en als ik een beetje richting het podium wil, blijkt dat echt een hachelijke onderneming. Ik ben aangewezen op de goedwillende medewerking van het publiek dat hutje-mutje de hele tent vult. Gelukkig ken ik de meesten en die maken wel even een doorgang voor mij vrij, maar een klein kwartiertje ben ik toch wel onderweg. Praten onderweg is niet te doen, 'jo kinne elkoar net beskreauwe', maar dat hoort tegenwoordig zo, dat is ter verhoging van de feestvreugde. Voor mij mag het best een onsje minder, maar het repertoire maakt een hoop goed als ik Mrs. Robinson van Simon en Garfunkel herken. Hoe is het mogelijk, muziek uit de seventies, muziek die wij thuis draaiden van lp's. Ik hou het niet echt lang uit in de propvolle en mij veel te benauwde tent, het feest gaat wel zonder mij door. "Moatst noch net nei hûs gean", aldus Goy Koopmans, de spesiale Burgum-fyts moat noch ferlotte wurde." Geloof het of niet, maar later blijkt dat niemand minder dan diezelfde Goy Koopmans de winnaar is geworden. Wat hoorde ik hem in de bestuurskamer ook maar weer zeggen tegen Piet Dijkman? "Wist myn lotnûmer noch wol Pyt?" Of de plaatselijke VAR daar nog actie op onderneemt is op dit moment, maandagmorgen, nog niet bekend... Wél dat het nog lang onrustig bleef daar op het Koningsland.

Binne Kramer 

Advertenties
Advertentie