07
di, juli
5 Nieuwe art.
Advertentie:

Voetbal
GARYP - V en V uit Garyp zal volgend seizoen 'gewoon' weer in de vierde klasse voetballen. De ploeg van de scheidende coach Harry Beintema liet zaterdag in Wijnjewoude de kans liggen om middels een zege op Haulerwijk zich een entreebewijs voor de derde klasse te verwerven. Dat lukte niet, de 'thuisclub' won na verlenging met 4-2 nadat de reguliere speeltijd in 2-2 was geëindigd. Kansen waren er wel voor de ploeg uit Garyp, maar botte pech en een aantal gemiste kansen stonden succes in de weg.


Erbarmelijk
We schreven nota bene 8 juni, het zou volgens de meteorologen zomer moeten zijn, maar wat we kregen voorgeschoteld op deze zaterdag was 'klearebare hjerst': een snoeiharde wind met striemende regenvlagen die het verblijf langs de lijn van het ODV veld in Wijnjewoude nou niet bepaald tot een genoegen maakte. 'Striemin waar' dus, maar het publiek liet zich niet afschrikken, immers, er stond wat op het spel, niets meer of minder dan een promotie naar de derde klasse. En daar wilden de beide ploegen zich na een slopend seizoen nog best even voor opladen. En dat betekende dat het weliswaar geen beste wedstrijd was, dat kon ook niet onder deze omstandigheden, maar de spanning, met name in het scoreverloop, maakte veel, zo niet alles goed. In feite waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en had geen van beide meer recht op de zege dan de andere. Maar er moest uiteraard een winnaar komen en als dat niet in de reguliere 90 minuten kon, dan maar na verlengingen. Stiekem hoopten velen dat het zover niet zou komen, het vooruitzicht van nog eens een half de elementen te moeten trotseren sprak de meesten niet echt aan. Maar zover kwam het dus wel, toen de scheidsrechter, hij floot in feite prima, al leek hij in de verlenging af en toe even de draad kwijt. Toen kreeg hij een roedel boze V en V'ers op z'n dak omdat hij een in Gariper ogen zuivere goal na enig nadenken en ampele overweging alsnog afkeurde. Met die 3-4 was de wedstrijd alsnog weer spannend geworden, nu bleef het bij 2-4 en kon Haulerwijk een feestje vieren. Dat feest op het veld was kort, ook al omdat de omstandigheden niet echt uitnodigden om er lekker bij te gaan zitten of liggen. De warme douche lonkte en het feest zal zich daarna ook wel verplaatst hebben naar de eigen accommodatie in Haulerwijk. V en V stond erbij en keek er naar, zwaar teleurgesteld en ontgoocheld, immers, de ploeg beseft dat ze een kans hadden laten liggen. Want V en V was op deze natte en winderige  zaterdagmiddag in Wijnjewoude zeker niet de mindere ploeg, eigenlijk kon geen van beide teams bogen op een overwicht. 

'soe't wol trochgean'
Dat is de vraag die ik mij stel op de vroege zaterdagmiddag en dus raadpleeg ik eerst voor alle zekerheid de site's van beide clubs, V en V en Haulerwijk. Maar daar is niets van dien aard te vinden, dus met de goede raad van mijn vrouw om toch vooral voorzichtig te zijn, we hebben iets van code geel geloof ik, het kan ook oranje zijn, rijd ik richting Wijnjewoude. Onderweg tref ik een paar stevige buien en eigenlijk ziet het er niet echt hoopvol uit. Als ik bij het veld van ODV, dat is de plaatselijke voetbaltrots, uit de auto stap, plenst het alweer, of is het nog steeds? Ik meld mij in de bestuurskamer, dat is gebruikelijk als je bij een club komt waar je nog niet zo vaak geweest bent. Maar daar is niemand en dus vraag ik aan een van de mannen achter de bar waar het bestuur zetelt. "Ik bin fannemiddei it bestjoer", antwoordt de betreffende jongeman. Duidelijk, maar hij brengt me wel keurig koffie. Ik krijg de indruk dat er meer Garipers dan Haulerwijksters zijn meegekomen met hun club en omdat het buiten nog steeds regent, hokken ze allemaal samen in de kleine, maar wel knusse en gezellige kantine van ODV. Er komen een paar V en V supporters naast me zitten, dus aan besteklik praat ontbreekt het niet. Maar dan loopt het tegen half drie en dat betekent dat we toch naar buiten moeten, de regen in. Ik zoek een plekje in de relatieve luwte van de reclameborden en het publiek en mijn paraplu doet wat hij moet doen: mij een beetje droog houden. Eigenlijk heb ik een hand te weinig om te fotograferen, maar ja, zeggen fotografen onder elkaar, 'dan hiest mar in fak leare moatten'. Dat heb ik wel, maar daar heb ik nu niet veel aan.

eerste helft
Ik ben benieuwd hoe de wedstrijd zal verlopen, V en V ken ik redelijk goed, maar van Haulerwijk weet ik hoegenaamd niets. Als de scheidsrechter van dienst de ontmoeting op gang heeft gefloten, ontwikkelt zich een duel tussen twee ploegen die elkaar maar weinig in kracht ontlopen en ook qua spelsysteem zit er niet veel verschil in. Veel kansen weten beide zich niet te scheppen, het blijft bij lange ballen en g-z-d-g voetbal, oftewel god-zegene-de-greep. Puur opportunisme in feite, maar dat houdt de spanning er wel in. Makkelijk voetballen is het onder deze barbaarse omstandigheden natuurlijk niet, lange ballen hoog door de lucht zijn sowieso geen optie, de stormachtige wind stuurt ze meedogenloos uit koers. Het verwondert eigenlijk niet dat de openingstreffer moet komen uit een strafschop. Het is Pieter Bijlsma, rots in de branding achterin bij V en V, die binnen de zestien een sliding fracties van een seconde te laat inzet en daardoor de Haulerwijkspits 'meeneemt'. De scheidsrechter wijst onmiddellijk naar de stip en dat lijkt me een juiste beslissing in deze situatie. Een halve minuut later is het 0-1, want de V en V-keeper is kansloos op de feilloos ingeschoten penalty. En dat betekent dat de ploeg uit Garyp nu niet meer kan afwachten en hopen op een incidentele uitval, maar dat er aangevallen moet worden. En dat gebeurt ook, V en V schakelt over op plan B: spelen met een achterstand. En opnieuw moet een penalty het pleit beslechten, een handsbal is de aanleiding en uiteraard is het Berend Wijmenga die de bal snoeihard inschiet. Achter mij vrezen de V en V supporters voor het doelnet, maar dat is blijkbaar van uitstekende kwaliteit. En dus is het 1-1, in feite een stand die wel past bij deze wedstrijd, verschil in speelsterkte is er eigenlijk niet. Die 1-1 wordt ook de ruststand, al krijgt V en V nog een mooie kans, de bal gaat er uit een scrimmage ook wel degelijk in, maar de goal wordt afgekeurd wegens buitenspel. Voor mij en de toeschouwers achter mij niet te zien of het inderdaad buitenspel was. 

tweede helft
De beslissing zal in de tweede helft moeten vallen, maar nog steeds kan de wedstrijd alle kanten op. De pauze-koffie moeten we noodgedwongen vastgeplakt tegen de gevel van de kantine nuttigen, naar binnen gaan is fysiek onmogelijk, wegens 'filevorming en vertraging'. De tweede helft begint zoals de eerste is geëindigd, namelijk met twee ploegen die er alles aan doen, maar die moeite hebben met de omstandigheden. Het is opnieuw Haulerwijk dat op voorsprong komt als in de 51ste minuut een kopbal uit een vrije trap keeper Feije te machtig is: 1-2.En dat houdt in dat V en V opnieuw aan de bak moet en ook dat de tijd naarmate deze tweede helft vordert een steeds dwingender rol gaat spelen. V en V moet, met andere woorden, risico nemen en bij Haulerwijk lopen een paar mannetjes die daar van zouden kunnen profiteren. Met andere woorden: de spanning neemt toe en daarmee ook de hectiek. Het lijkt er lange tijd op dat Haulerwijk de wedstrijd met die 1-2 over de streep zal trekken, maar in de 74ste minuut wordt het alsnog gelijk uit een onoverzichtelijke scrimmage: 2-2. Ik kom er niet achter wie die gelijkmaker heeft gescoord, maar het staat gelijk en V en V is nog in de race. En langzaam komt de verlenging in zicht, het is ook aan het spel van beide ploegen af te lezen: geen van beide wil in deze slotfase nog het risico lopen op een tegentreffer die beslissend zou kunnen zijn. Die komt er ook niet en dus gaan we twee keer een kwartier verlengen. En als het dan nog gelijk staat, moeten strafschoppen beslissen. Sportief gezien nooit een fraaie oplossing, maar wél een spannende en attractieve.

eerste verlenging
Het is opnieuw Haulerwijk dat op voorsprong komt in het eerste bedrijf van deze 'belle', de beslissende extra tijd. Het is een omstreden goal, omstreden door alles wat V en V is om precies te zijn. De scheids keurt in eerste instantie de treffer af, maar herroept op instigatie van de grensrechter zijn beslissing, toch 2-3 dus. En als Haulerwijk in de slotfase van deze eerste extra tijd er met een vliegende kopbal uit een vrije trap ook nog 2-4 van maakt, lijkt de wedstrijd gespeeld. 

tweede verlenging
Eigenlijk lijkt dit tweede bedrijf er te veel aan, het lijkt op game over, als V en V wil winnen moeten ze drie treffers maken en eerlijk gezegd zie ik dat niet gebeuren. Maar de Garipers beschikken over spelers als Joeke de Vries en Berend Wijmenga en die heb ik wel eens meer onvoorstelbare dingen zien doen. Ook nu zijn zij het die het voortouw nemen en een ultieme en desperate poging doen om in ieder geval nog gelijk te maken en aldus een strafschoppenserie af te dwingen. De aansluitingstreffer lijkt op een gegeven moment een feit, de bal gaat erin, maar de goal wordt afgekeurd wegens buitenspel. En opnieuw heeft de scheidsrechter al zijn gezag en autoriteit nodig om de V en V'ers van zich af te houden, verbaal dan wel te verstaan. Of ze gelijk hebben kan ik niet beoordelen, ik zit aan de kant en heb niet genoeg overzicht om een oordeel te hebben. Een paar minuten later is het afgelopen, V en V zijgt neer op het natte gras, Haulerwijk spring grote gaten in de grijze lucht waaruit het nog steeds regent. 'Himmelhoch jauchzend' tegenover 'zum Tode betrübt'. Coach Harry Beintema, het is tevens zijn afscheidswedstrijd geweest, hij vertrekt naar Birdaard, hoor ik iets zeggen van 'spitich'. Wat was er spijtig Harry, jullie hebben in feite een uitstekend seizoen gehad? "Ik fyn it spitich dat ik dizze ploech net nei de tredde klasse bringe kinnen ha. Dat hie ik stomme graach wollen, mar it siet der krekt net yn. Mar do hast gelyk, it wie in prachtich seizoen, mar witste, it hie kinnen, wy wiene net minder als Haulerwijk. De jonges hawwe der alles oan dien, ik kin se neat ferwite. Mar ast sa fier kaam bist, wolst it ek graach ôfmeitsje, sa wurket it no ienris. Mar wy hawwe in tal kânsen net benut, en hiene it lok net altyd oan ús kant en ek net mei dy ôfkarde goals. No oerhearsket de teloarstelling, mar strak sjogge wy mei syn allen werom op in slagge seizoen, fan te foaren hiene wy net tocht dat wy safier komme soene." Eén ding is zeker: het zal in de kantine in Garyp een stuk rustiger zijn dan die in Haulerwijk...

Binne Kramer

Advertentie