04
za, apr
6 Nieuwe art.
Advertentie:

Voetbal
BURGUM - Het afscheid van vvBergum-speler Bertus de Boer, hij speelde liefst 18 seizoenen in het eerste team van de Burgumers, ging vrijdagavond gepaard met mooie woorden, cadeaus en vuurwerk. Het was een passend afscheid waarbij twee teams van spelers waarmee hij ooit had gevoetbald tegen elkaar speelden. "En dat wie it moaiste fan dit ôfskie", aldus Bertus, "wer ris in kear spylje mei al die maten fan lang en noch net sa lang lyn. It wie krekt as setten wy de tiid efkes werom, hearlik fûn ik it."


'Dy hong der lekker yn'
Natuurlijk was het wachten van alles en iedereen binnen en buiten de lijnen vrijdagavond op het Burgumer Koningsland op die ene treffer. De goal die als orgelpunt moest dienen in de wedstrijd die was georganiseerd speciaal voor Bertus de Boer die het Koningsland vaarwel zei na 18 jaar in vvBergum te hebben geacteerd. Een afscheid in stijl, zelfs de weergoden vonden dat Bertus dit afscheid verdiende en zij werkten dus op een bijna ongelofelijke manier mee. Het was schitterend weer, de hitte van de dag zakte langzaam weg en toen de apotheose van dit gebeuren werd 'verlicht' met vuurwerk en Bengaals vuur, was het donker genoeg om dat spetterende vuurwerk een optimaal effect mee te  geven. Maar daar vóór was er natuurlijk de wedstrijd, een heuse afscheidswedstrijd op een manier zoals je die eigenlijk iedere voetballer, iedere sporter zou gunnen. Meestal komt het er niet van en blijft het bij een paar mooie woorden en een bloemetje. Maar de organisatie van deze wedstrijd, eigenlijk een soort memorial, vond dat Bertus de Boer, jarenlang mede-gezichtsbepalend voor het eerste team van vvBergum een 'good bye' verdiende op een wat meer tot de verbeelding sprekende manier. En dat werd het, op deze schitterende vrijdagavond op het Burgumer Koningsland. 

belangstelling
Onder een behoorlijk grote publieke belangstelling wordt de wedstrijd gespeeld door twee teams die bestaan uit allemaal spelers en oud-spelers die ooit met Bertus hebben gespeeld. En als je die allemaal bij elkaar ziet, is dat een indrukwekkend gezelschap, bij elkaar een man of dertig en daaronder namen als die van Jan Bruin, hij fungeert samen met Jochum van der Veen als coach van de beide ploegen, Bas van der Lei, Bert Dijkman, Abe Koopmans, Alex Bosma, Hidde Veltman, Youri Feenstra, uiteraard Klaas de Boer, hij is een van de organisatoren van dit festijn, Pieter Heegstra, Patrick van der Velde, Carlo Rietdijk, Douwe Heegstra, Durk Noordmans, Henny Bouius, Justus Boomsma, Jasper Bouma, Kees Noordmans, Pieter Oosterbos, Giovanni Hainje en Steffen Kempe. Voorwaar een bont gezelschap, maar hoe verschillend ze ook zijn, ze hebben één ding gemeen: ze zijn allemaal voetballers in hart en nieren en pur sang. En, niet te vergeten, ze hebben allemaal op de een of andere manier een band met Bertus de Boer. Deze wedstrijd heeft daarmee een hoog reunie-gehalte en u kunt zich de onderlinge verhalen waarschijnlijk maar al te goed voorstellen. De man waar het deze avond allemaal om draait, Bertus de Boer dus, geniet met volle teugen, de brede glimlach wijkt eigenlijk geen moment van zijn gezicht en hij komt handen te kort om iedereen met een ferme handdruk te begroeten en welkom te heten.

wedstrijd
Dan loopt het tegen half acht en we moeten een beetje op tijd beginnen, want om deze tijd van het jaar begint de schemering al vrij vroeg te vallen. En er moet toch wel even serieus gevoetbald worden. Want u moet zich niet voorstellen dat dit een nietszeggend potje zomeravond-voetbal wordt, daarvoor zijn de mannen  allemaal te veel voetballer. Er staat helemaal niets op het spel, maar ze willen allemaal winnen, stuk voor stuk. En cadeautjes worden er niet uitgedeeld, reken daar maar niet op. Wat opvalt is dat ze eigenlijk allemaal opvallend fit zijn, welvaartsbuiken zijn er niet te zien, en ook aan het loopvermogen mankeert het niet. En dat betekent dat het een echte wedstrijd wordt met prachtige acties, listige passjes en harde schoten op doel. De beide keepers, Patrick van der Velde en Bert Dijkman hoeven zich niet te vervelen en ze laten zien dat ze behoren tot de doelverdedigers 'mei in fin mear as in bears'. Het publiek leeft hartstochtelijk mee, ook al maakt het niemand wat uit wie er wint. Ik ben na 2-2 de draad ook kwijt dus ik moet u helaas in het ongewisse laten ten aanzien van de eindstand. Maar eigenlijk doet die er helemaal niet toe, het plezier spat er van af. Maar naarmate het duel vordert, er wordt twee keer een half uur gespeeld, neemt de spanning toe: komt die eretreffer van Bertus de Boer er nog? Hij komt, letterlijk en figuurlijk, steeds dichterbij en daarmee worden de aanmoedigingen van de toeschouwers steeds luider en dwingender. Het lijkt niet meer te lukken, maar dan komt het er toch nog van. Op assist van Klaas de Boer, 'al hie't sa moatten', jaagt Bertus de Boer met een prachtige half-volley de bal in de rechter bovenhoek. "Dy hong der moai yn", zal de schutter daar later met een tevreden glimlach van zeggen. Als dank krijgt hij van de scheidsrechter, die ook in het complot zit uiteraard, een rode kaart, maar deze neemt hij met een brede glimlach in ontvangst. Het is inmiddels bijna donker, maar het Koningsland wordt flakkerend verlicht door vuurwerk en Bengaals vuur als de beide ploegen zich naar de uitgang begeven. De spelers vormen een erehaag waar Bertus, zichtbaar geroerd, en toch een beetje onwennig, tussendoor loopt. Aan het eind wordt hij opgewacht door Klaas de Boer die, met zijn dochtertje op de arm, de afscheidnemer toespreekt. Mooie woorden die met een luid applaus worden begeleid, maar Klaas is uiteraard niet met lege handen gekomen. Er is onder andere een speciaal shirt met opdruk (zie de foto) en een enorme fotocollage. Ja, en dan is er natuurlijk tijd en gelegenheid voor 'de man in kwestie' voor een dankwoord. Uiteraard voor iedereen die aan deze happening heeft meegewerkt, voor het publiek, voor zijn jeugdige fans, ja eigenlijk betrekt hij zo ongeveer iedereen die hier aanwezig is in zijn bedankje. En hij nodig iedereen uit om het feest een passend vervolg te geven in de kantine. En geloof maar dat het daar in die kantine nog lang gezellig en tevens onrustig zal blijven. Want voetballers kunnen niet alleen goed voetballen, maar ook een feestje bouwen zit bij de meesten in de genen. En Bertus de Boer? Hij heeft genoten van deze avond: "Ik fûn it skitterend, ik wist fan neat, ik moast allinne dizze jûn frijhâlde, mar wat der barre soe? Gjin idee. Alhiel net dat it sa'n feest wurde soe. Al dy âlde maten, al dat publyk, soks makkest mar ien kear mei." Voor de liefhebbers: het blijft voorlopig mogelijk om Bertus de Boer als voetballer in actie te zien, maar dan moet u naar Noarburgum waar hij bij de plaatselijke voetbaltrots zijn kunsten gaat vertonen. Maar u kunt hem ook als zaalvoetballer bewonderen, maar dan moet u naar Harkema, een bezoek dat ik u overigens zeer kan aanraden, al was het alleen maar om Bertus de Boer te zien, want dat spelletje is hem op het lijf geschreven.

Binne Kramer

Advertentie