04
za, apr
5 Nieuwe art.
Advertentie:

Voetbal
NOARDBURGUM - 'Ast it mei syn allen dochst kin der in hiele protte', was de gedachte achter de realisatie van het nieuw kunstgrasveld van de vvNoordbergum en om die gedachte kracht bij te zetten werd dat nieuwe veld geopend met, ja wat dacht u? Met een 'partijke' uiteraard tussen twee jeugdteams en voorafgegaan door een demonstratie 'gaatje schieten', een variatie op het aloude 'latje schieten' van een paar spelers van het Noardburgumer G-team. En dat alles onder luide aanmoedigingen en applaus.


Onder goed gesternte
Als de omstandigheden waaronder het nieuwe kunstgrasveld van de vvNoordberum werd geopend illustratief zijn voor wat er allemaal op dit veld zal gaan plaatsvinden in de komende jaren, dan moet de opening onder een 'goed gesternte' hebben plaatsgevonden. Het was immers schitterend weer, goed, beetje aan de warme kant misschien met een graadje of 30, maar een kniesoor die daarop lette zaterdagmiddag.

in stijl
Ik ben hier deze ochtend al eerder geweest, voor het stratenvolleybaltoernooi om precies te zijn en toen was het ook al warm. Ik heb de indruk dat het nu nog een paar graden warmer is en dat de door Piet beloofde 'hittegolf' duidelijk een feit is. Ik zit temidden van een groep jongelui die straks het veld, het nieuwe kunstgrasveld, symbolisch zullen openen. En, geheel in stijl, dat doen ze door een wedstrijd tegen elkaar te voetballen: rood tegen geel. Ik zit in de schaduw van een groot zeil-met-gaten en hier is het best uit te houden. Al spoedig zien ook de beide teams in dat dit zowat het enige beschaduwde plekje is van de wijde omgeving. En dat betekent dat ik getuige ben van de mentale, zeg maar verbale, voorbereiding van de jongelui in kwestie. Ik waan mij dertig/veertig jaar terug in de tijd toen ik tussen schoolklassen in zat op het sportveld, op het schoolplein en bij het zwembad. Prachtige tijd, ik vraag me nog steeds af wie van wie het meeste geleerd heeft, zij van mij of ik van hen. 

wethouder
De opening krijgt een officieel tintje door de aanwezigheid van wethouder Andries Bouma. Ik mis zijn toespraak, want die houdt hij bij de kantine, terwijl ik in de veronderstelling was dat het hier op het nieuwe veld zou plaatsvinden. Heel erg is het niet, ik weet, hem een beetje kennende, wel wat hij heeft gezegd, het zijn woorden van waardering, waardering voor een dergelijk initiatief ten behoeve van de gemeenschap. Maar hij wil natuurlijk de fysieke opening wel even met eigen ogen gadeslaan en daarom staat hij nu, met een heleboel andere belangstellenden langs de kant. 

G-team
De opening begint, hier in Noardburgum verwacht ik eigenlijk niet anders, dit is een dorp van 'elkenien docht mei', met een partijtje 'gaatjes-voetbal', en dat houdt in dat de deelnemers moeten proberen de ban door een van de gaten te schieten. Nu kun je richten wat je wil, maar hier speelt de geluksfactor een overheersende rol, dat moge duidelijk zijn. De drie jongens van het G-team die als vrijwilligers zijn aangewezen gaan er vol overtuiging tegenaan, aangemoedigd door het ruim uitgevallen 'omsittend laach'. Ze doen hun uiterste best, u kunt dat zien aan de bijbehorende foto's en als er één van hen raak schiet, krijgt hij een daverend applaus en high fives van zijn maten. Ze genieten, deze jongens van al die aandacht en die bewondering.
wedstrijdMaar dan is het tijd voor de officiële openingswedstrijd tussen twee gemengde jeugdteams, te onderscheiden middels de kleur van hun outfit: geel tegen rood. 'En dat giet derom wei', aan talent is hier in Noardburgum zo te zien geen gebrek. Ik heb sommigen van hen al eerder in actie gezien, bij reguliere competitiewedstrijden, maar bijvoorbeeld ook bij het schoolvoetbaltoernooi in Burgum. En de jongens én meisjes die mij toen opvielen zijn het zo te zien nog niet verleerd. Ook nu kunnen de toeschouwers genieten van oogstrelende combinaties en schitterende slaloms door de complete verdediging van de tegenstanders. Last van de warmte hebben deze jongelui blijkbaar niet, want alles gaat up tempo en niemand 'docht kalm oan'. Hoe het afloopt qua stand moet ik u schuldig blijven, maar eigenlijk doet dat ook niet terzake. Dit fraaie kunstgrasveld wordt geopend op een manier die naadloos aansluit bij de ambities van vvNoordbergum: een vereniging waarbij de beleving van de sport belangrijker is dan het resultaat. 'Elkenien moat meidwaan kinne' is hier het credo en eigenlijk zou je moeten zeggen: 'sa heart it ek'.

Binne Kramer

Advertentie