04
za, apr
7 Nieuwe art.
Advertentie:

Voetbal
HARKEMA - Toen het na de eerste helft 0-3 voor Drs. Vijfje stond in de wedstrijd tegen de Herauten, leek het een kwestie van over en uit voor de Burgumers. De gasten waren beter, sneller en vooral slimmer, 'tûker' in geef Frysk. En daarmee leek de tweede helft een afgedane zaak. Maar zaalvoetbal is op sommige momenten een onvoorstelbaar en onvoorspelbaar spelletje. De gasten dachten aan 'kat-in-het-bakkie', maar kwamen bijna bedrogen uit. Ze wonnen uiteindelijk toch, met veel moeite, dat wel.


Matige eerste helft nekt Herauten
Herauten H1 speelde maandagavond een matige eerste helft tegen Drs. Vijfje uit Groningen. En het gegeven dat de Burgumers in die eerste helft in feite gedwongen werden tot verdedigen en tegenhouden, hield in, dat er in de tweede helft 'iets gebeuren moest onder moeders paraplu'. En, opmerkelijk en eigenlijk ook weer niet, want zoiets gebeurt wel vaker in een snel en snel kantelbaar spel als zaalvoetbal, gebeurde ook dat wat nodig was om er nog een echte wedstrijd van te maken. Want waar de gasten in het eerste bedrijf oppermachtig waren en het spel volledig bepaalden, daar waren de rollen in het tweede hoofdstuk vrijwel compleet omgedraaid. Vanaf de hervatting nam Herauten het heft in handen en trok het laken steeds nadrukkelijker naar zich toe. Maar ja, er gaapte op dat moment nog wel degelijk een niet geringe kloof van een 0-3 achterstand. En dat leek lange tijd een onoverkomelijk obstakel. En toen de tijd echt nadrukkelijk begon te dringen, verminderden de kansen voor de Herauten zienderogen. Pas in de slotfase kwam de thuisclub eindelijk tot scoren. Leest u vooral verder hoe het afliep.

eerste helft
Het verhaal van de eerste helft van Herauten - Drs. Vijfje is tamelijk snel verteld. De gasten zijn de betere ploeg, ze zijn slimmer, gehaaider zou je misschien beter zeggen, en Herauten komt niet in zijn normale doen. In de goal missen ze nog steeds Bas van der Leij en dus moet Bertus de Boer hem ook nu vervangen. Dat is niet zozeer het probleem, maar dat diezelfde Bertus de Boer node gemist wordt als 'Dreh und Angelpunt', is dat wél. Hij probeert het wel, verbaal van tussen de palen, maar dat heeft toch niet dezelfde impact als dat hij daadwerkelijk de aanvalsacties van zijn team initieert. En bovendien wordt de verdediging van de Burgumers er niet georganiseerder op zonder hem. En, het dient gezegd, de gasten profiteren optimaal van het gebrek aan organisatie achterin bij de Herauten. Al na vijf minuten wordt het 0-1, als een snelle uitval wordt afgerond met een venijnig schot. Even lijkt het daarna op een walk over voor de Groningers, maar Herauten herpakt zich, althans defensief. Aan eigen aanvallen komt de thuisclub niet of nauwelijks toe, de meeste acties stranden al voor ze in de buurt van de Vijfje-doelman geraken. Het lijkt lange tijd bij die 0-1 te blijven en dat zou als ruststand toch wel perspectief bieden voor de Herauten. Maar in de slotfase van dit eerste bedrijf slaan de gasten nog twee keer genadeloos toe. De 0-2 komt er als de klok op zeven staat en het is een listig tikje na een perfecte lange bal. De 0-3 is een schitterende lob-uit-de-lucht, vijf minuten voor het rustsignaal van de scheidsrechter. Bij Herauten staan de gezichten zorgelijk, dit is niet wat ze zich hadden voorgesteld, maar coach Walter de Boer had het vooraf al gezegd: "By dizze minsken witst it noait, witst ek noait mei hokker ploech at se komme. Mar goed fuotbalje kinne dy jongens allegearre, dus in makje sil it wurde." Maar op een 0-3 bij rust zal ook hij niet gerekend hebben vermoed ik.

tweede helft
Het is duidelijk: als Drs. Vijfje er vlot 0-4 van maakt is het 'game over', dan moet Herauten zich beperken tot het redden van de spreekwoordelijke eer. Blijkbaar beseft de ploeg dat zelf ook, want vanaf het begin neemt Herauten het initiatief meer en meer in handen. De thuisclub neemt bewust risico door meer naar voren te spelen, maar van het overwicht van de gasten is niet veel meer over. De Groningers 'hâlde op mei fuotbaljen', schets een van de toeschouwers de ommekeer in het duel en daar lijkt het inderdaad op. Maar het blijft wel degelijk erg lang, unheimisch lang zelfs, bij die 0-3 stand. Pas als de klok op acht staat, is het Douwe Heegstra die er 1-3 van maakt met een prima schuivertje waarop de doelman kansloos is. Het geeft hoop, maar een blik op de klok leert dat de tijd in het voordeel van de gasten wegtikt. Maar Herauten zet aan, schakelt diverse tandjes bij en gaat met enthousiasme op zoek naar de aansluitingstreffer. Die komt er en het is, let op, keeper Bertus de Boer die de 2-3 op zijn naam krijgt. Hij gaat mee naar voren, neemt daarbij uiteraard alle risico's, maar het heeft resultaat. Er zijn dan nog vier minuten te spelen en Herauten moet voor een gelijkspel dus nog minstens één keer scoren. En zie daar, ook dat gebeurt en het is niet toevallig Steffen Kempe die met een verwoestend schot niet alleen het net op sterkte test, maar ook de Groninger doelman kansloos laat: 3-3. En dan, oftewel hoe nu verder. Je kunt natuurlijk, en dat geldt voor beide ploegen, gaan voor dat ene punt, maar gelukkig kiezen beide teams voor de winst. Met andere woorden, ze blijven voetballen, al wordt de strijd vinniger en af en toe ook harder, maar voor het redelijk talrijke publiek blijft het aantrekkelijk. Het is uiteindelijk Drs. Vijfje dat aan het langste eind trekt. Twee minuten voor tijd wordt het 3-4 middels een prachtige aanval over meerdere schijven die wordt afgerond met een schot waarop Bertus de Boer geen zicht heeft. En dus stappen de gasten alsnog met de zege van het veld. Niet onverdiend, zeker niet gezien de eerste helft, maar als er een jury was geweest, had die ongetwijfeld gekozen voor een remise onder het motto 'elk in helte'.

Binne Kramer 

Advertentie