31
zo, juni
5 Nieuwe art.
Advertentie:
×

Fout

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but Syta/walden2217 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Korfbal
OENTSJERK - Projectmanager verenigingsarbitrage Hendrik Jan Brandsma was op dinsdagavond speciaal vanuit Ede naar Oentsjerk gekomen om de KF De Wâlden te benoemen tot 'arbitrageproffvereniging'. Dat ging en petit comité vergezeld van een officieel certificaat dat in de kantine kan hangen ten teken dat het met die arbitrage bij de Trynwâldster wel goed zit. Namens De Wâlden ondertekende Rutger Kloosterman, voorzitter van de scheidsrechterscommissie het certificaat.


Certificering is teken dat De Wâlden op de goede weg is
Het was een klein, maar uiterst betrokken gezelschap dat zich dinsdagavond had verzameld in de sportkantine van De Hege Wâlden in Oentsjerk. Daar werd aan KF De Wâlden het officiële certificaat uitgereikt ten teken dat de vereniging de zaken betreffende de verenigingsarbitrage prima op orde heeft. De clubs zijn verplicht een aantal scheidsrechters te leveren al naar gelang de grootte van de vereniging. Die moeten allemaal gekwalificeerd zijn, ze moeten een cursus hebben gevolgd en ze moeten ook aantonen dat ze die niet geringe klus aankunnen. Want fluiten lijkt letterlijk een fluitje van een cent, maar er zitten haken en ogen aan, oftewel 'stroffelstiennen en tûkelteammen'.

projectmanager
Hendrik Jan Brandsma, projectmanager verenigingsarbitrage van het korfbalverbond, was uit Ede naar Oentsjerk gekomen om aan De Wâlden het officiële certificaat uit te reiken ten teken dat de Trynwâldster korfbalclub had aangetoond zijn zaken op orde te hebben. "En het feit dat er nog maar 33 verenigingen in Nederland zijn gecertificeerd, geeft aan dat deze kwaliteitsonderscheiding niet zomaar achteloos wordt toegekend." Met andere worden, je moet er wat voor doen.

welkom
Het is verenigingsvoorzitter Lucas Talsma die de aanwezigen, twee vertegenwoordigers van de scheidsrechterscommissie van De Wâlden, te weten Rutger Kloosterman en Jan van der Veen, en een aantal bestuursleden, welkom heet in de kantine van het Kaetsjemuoilân in Oentsjerk. Hij geeft na zijn korte verwelkoming het woord aan Rutger Kloosterman die in kort bestek schetst wat de vereniging heeft gedaan om te voldoen aan de niet geringe eisen die het KNKV stelt aan de verenigingsarbitrage. Er zijn lang niet genoeg scheidsrechters om al die honderden wedstrijden te bemannen en dus moeten de verenigingen daar zelf voor zorgen. Maar om te voorkomen dat die arbitrage voor problemen zorgt vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden bij die referees, is het aan de verenigingen om ze recruteren, op te (laten) leiden en te begeleiden. "En dat loopt bij ons prima", aldus Rutger Kloosterman, samen met Jan van der Veen de drijvende krachten achter de scheidsrechterscommissie van De Wâlden. Na hem is het woord aan Jan van der Veen, hij heeft een lijst van gedragsregels opgesteld: "En daarnaast hebben we het 'shakehands project' ingevoerd en al met al is dit een goede basis waar we mee verder kunnen."

stappen
Hendrik Jan Brandsma legt vervolgens uit wat er zoal bij is komen kijken voor De Wâlden om deze kwaliteitsonderscheiding te verdienen: "De vereniging heeft stappen gemaakt op het terrein van klimaat en cultuur, maar ook op het gebied structuur en organisatie, wervingsactiviteiten, opleidingsmogelijkheden en begeleiding." Vervolgens legt hij uit wat de certificeringseisen inhouden: "De eisen van het KNKV zijn: een door de algemene ledenvergadering goedgekeurd arbitragebeleidsplan, een portefeuillehouder arbitrage in het bestuur en een beleid dat de korfbalmasters, zeg maar de spelregeltoets, activeert." Hij noemt het een compliment voor degenen die dat hebben bereikt." Maar de vereniging is er nog niet, aldus de heer Brandsma: "De eerste grote stappen zijn gezet, maar het blijft een kwestie van aandacht geven en werken aan de arbitrage, blijven opleiden en er voor zorgen dat fluiten leuk kan zijn." Nadat hij aan Rutger Kloosterman het certificaat dat ze beiden ondertekend hebben, heeft uitgereikt, heeft hij nog een extraatje voor de vereniging in petto. "Aangezien De Wâlden bij de eerste vijftig verenigingen in Nederland behoort die deze certificering hebben ontvangen, krijgen ze ook als uiting van waardering van het KNKV de verenigingsbox met veel bestuurlijke informatie."

waardering
"Het KNKV", aldus de heer Brandsma, "wil samen met de verenigingen zorgen voor betere kennis van de spelregels, meer opgeleide scheidsrechters op alle niveaus, de juiste waardering voor scheidsrechters en een pro-actieve verenigingsorganisatie." Hij vertelt dat hij bij 460(!) verenigingen langs is geweest in de afgelopen drie jaar en dat er na vanavond 33 verenigingen zijn gecertificeerd en er tien klaar zijn om gecertificeerd te worden. In district noord zijn er naast De Wâlden vier verenigingen voorzien van een certificaat, te weten: Flamingo's uit Buitenpost, LDODK uit Gorredijk, Ritola uit Zuidlaren en ROG uit Groningen. Het laatste deel van de bijeenkomst, de bestuursleden hebben zich inmiddels naar een bestuursvergadering gerept, bestaat uit een kort gesprek met Hendrik Jan Brandsma over diverse zaken die met sport in het algemeen en korfbal in het bijzonder te maken hebben. En dan gaat het over normen en waarden, over gedrag ten opzichte van de scheidsrechter, over de inbreng van ouders, over spelregels, over motivatie, en daarbij spreekt de heer Brandsma zijn waardering uit voor de organisatie van De Wâlden: "Je moet de zaken op verenigingsniveau goed regelen en dat doen jullie, heb ik de stellige indruk. "

Binne Kramer

{gallery}Syta/walden2217{/gallery}
 
Advertentie