20
wo, feb
4 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Korfbal
EASTERMAR - In het kader van het 75-jarig bestaan van KF DOW in Eastermar, mocht de jeugd van de club strijden om de Kroes Bokaal. Drie keer raden wie die fraaie beker beschikbaar had gesteld en stiekem hadden de meeste toeschouwers erop gehoopt dat de naamgever de 'Cup-met-de-grote-oren' zelf zou uitreiken, maar dat bleek agendatechnisch niet mogelijk, volgens niet bevestigde berichten. Spannend was de strijd om de fraaie schuttersbokaal zonder meer.


Aline Westerhof 'tûkste sjitter'
Zaterdag was een van de dagen dat in Eastermar het feit werd gevierd dat de plaatselijke korfbalclub DOW 75 jaar oud was. En een van de leukste onderdelen van het programma was de strijd om de 'Kroes Bokaal', de beker voor de beste schutter van de club bij de jeugd. En daarvoor had zich een select gezelschap verzameld op deze alsnog behoorlijk zonnige zaterdagmiddag op sportpark De Burgerkamp in Eastermar.

'ommelânske reis
'Ik ben deze middag bezet met twee korfbalevenementen, te weten de Junior Fun in Oentsjerk bij kf De Wâlden en de strijd om de schuttersbokaal bij kf Dow in Eastermar. Ik ga eerst kijken in Oentsjerk, een impressie daarvan treft u asap elders op deze site, en probeer daarna van Oentsjerk naar Eastermar te rijden. Proberen ja, want ik loop opmerkelijk genoeg twee keer vast. Eerst halverwege de Ottemawei tussen Mûnein en Hurdegaryp. Ergens in het midden staat plotseling een bord met 'doorgaand verkeer gestremd'. Terug dus en ik besluit via Veenwouden en Noardburgum te rijden. Dat gaat aanvankelijk 'at it slydjaget', maar als ik van de doorgaande weg af wil slaan naar Jistrum, blijkt dat dat niet mogelijk is. Wegens een toneelvoorstelling die blijkbaar op de openbare weg wordt houden. En dus zit er niet anders op dan via Kootstertille en Skûlenboarch naar Eastermar te rijden. Maar, u kunt het wel raden, de brug bij Skûlenboarch staat open. En de ervaring leert dat als die eenmaal open staat, hij voorlopig niet weer dicht gaat. Althans zo voelt dat altijd, de reële wachttijd zal best wel meevallen. En zo geraak ik te langen leste toch nog in Eastermar. Daar heeft een select gezelschap kinderen zich verzameld, vergezeld van een al even select 'omsittend laach' van heiten en met name memmen. Via de organisatie krijg ik te horen dat ik precies op tijd ben voor een van de hoogtepunten van het feestprogramma, te weten de strijd om de 'Cup-met-de-grote-oren', deze beker draagt de naam van de gulle gever, dit is de 'Kroes Bokaal'. Je hoeft geen helderziende te zijn om te achterhalen wie die beker beschikbaar heeft gesteld, uiteraard is dat Doutzen Kroes, de beroemdste inwoonster van Eastermar, hoewel er in de plaatselijk Quote wel enige verschuivingen hebben plaats gehad sinds vorig jaar... Maar de beker staat al op een tafeltje te glimmen en alle deelnemers hebben van dichtbij al een kijkje genomen. Misschien, voor  sommigen héél misschien, mogen ze hem straks in de lucht steken. Maar zover is het nog niet, nog lange niet. Immers die bokaal is voor de beste schutter bij de jeugd van de club, en dat betekent dat de leeftijden nogal verschillen en dus ook de ervaring in het schieten. De enige tegemoetkoming aan deze generatiekloof is dat de jongste schutters dichterbij mogen staan en een lagere korf mogen gebruiken.

moeilijk
Het lijkt erg makkelijk, van een paar meter afstand de bal door die toch behoorlijk brede korf te gooien, maar in de praktijk valt dat vies tegen. Kijken hoe dat hier gaat, de omstandigheden zijn prima, het waait weliswaar stevig, maar hier in de luwte van de 'mânske beammen' is de wind zo goed als weggevallen. Af en toe schijnt bovendien de zon en dat maakt het verblijf hier 'noflik'. Bovendien zijn dit prima foto-omstandigheden en ik heb zo dichtbij geen concurrentie van een roedel 'memmen mei tillefoantsjes'. Iedereen blijft keurig op zijn bankje of stoeltje zitten, ideaal. 

spannend
Alle deelnemers mogen vijf keer schieten en wie de meeste doelpunten scoort is winnaar, eenvoudiger kan het niet, maar dat is dan ook het enige eenvoudige aan dit zenuwslopende gebeuren. Het wonderlijke is dat jongste categorie het minst  last van zenuwen heeft, die schieten 'foar it faderlân wei' zonder zich echt druk te maken. Wat voor iedereen gelijk is, zijn de aanmoedigingen van het publiek en het applaus als de bal daadwerkelijk door de mand valt, letterlijk dus. En dat gebeurt, eigenlijk wel een beetje tot mijn verbazing, nog best wel met enige regelmaat. Je kunt zien dat ze allemaal 'op korfballen zitten', de basistechniek is al aangeleerd, bij de een beklijft die zichtbaar wat beter dan bij de ander, maar ze weten allemaal hoe je bal op de korf moet schieten. Over de jeugd en hun talent hoeven ze zich bij DOW, dat staat overigens voor 'De Oanhâlder Wint' geen zorgen te maken. Saillant detail: ooit werden die letters D O W in Actief verbasterd tot De Oandielhâlder Wint, dat was in de tijd dat de club werd gesponsord door de Rabobank... Het leukst is de strijd bij de jongste jeugd, maar uiteraard wordt er bij de wat oudere jongelui de meeste doelpunten gescoord. Twee meisjes slagen er zelfs in om vier keer raak te schieten en dus moet er een 'belle' volgen, een beslissende shoot out. Die wordt uiteindelijk gewonnen door Aline Westerhof en dus mag zij uit handen van de organisatie de 'Kroes Bokaal' in ontvangst nemen. Ze is er beduusd van en ze draait zich meteen om, om de beker aan de supporters te laten zien. Die sturen haar meteen terug, immers 'ze moet nog op de foto'. Dat is gauw gebeurd en dan kan ze uitgebreid aan iedereen laten zien dat zij die fraaie grote 'Kroes Bokaal' heeft gewonnen. Ik had heel stiekem gehoopt op de naamgever als prijsuitreiker, had ik ook eens een in alle opzichten mooie foto gehad niet waar? Maar Eastermar zou Eastermar niet zijn, als ze niet alleen de winnaar met een prijs naar huis hadden gestuurd. En dus krijgen alle deelnemers een prijs die er ingaat als, inderdaad, snoep. Je zou misschien fronsende voorhoofden verwachten, maar daar doen ze hier in Eastermar niet aan: 'it is ommers net alle dagen feest'. Mijn laatste vr aag aan winnares Aline is of ze zenuwachtig was. Ja, dus: "Sjoch", zegt ze en steekt haar hand in de lucht, "myn fingers trilje nog altyd." 

Binne Kramer