09
zo, aug
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Korfbal
OENTSJERK - Het was best een leuke wedstrijd, die tussen de B 2 teams van De Wâlden en Wes Handich/DOW uit Rottevalle/ Eastermar. Maar in één aspect van het korfbal schoten beide ploegen, zowel letterlijk als figuurlijk, te kort, de gasten zelfs schromelijk. En dat was het maken van doelpunten. Goed, de thuisclub kwam dan nog tot zeven treffers, maar de gasten slaagden er niet in meer dan twee doelpunten te maken. En dat is beide gevallen voor twee zulke getalenteerde ploegen veel te weinig. 
Magere score doet afbreuk aan kijkspel
En het begin was nog wel zo veelbelovend. Want binnen 20 seconden van de wedstrijd tussen De Wâlden B 2 en WH/DOW B2 scoorde de thuisclub de openingstreffer. 'Dat liket derop', zou je zeggen en eigen was dat ook zo, hier waren twee teams bezig, werd al heel spoedig duidelijk, die konden korfballen, die al de nodige wedstrijdervaring hadden opgedaan en die over genoeg mentale kracht beschikten om er een echte wedstrijd van te maken. Dus eigenlijk stond niets een korfbalwedstrijd op een heel behoorlijk niveau in de weg. En dat werd het ook, maar die doelpunten, die waren even schaars als duur en waar dat nu precies mee te maken had werd niet duidelijk. Het was een euvel waarmee beide ploegen kampten. Bij rust was het nog maar 2-1, drie doelpunten in een hele helft nota bene, en tot diep in de tweede helft stond het 7-1. Pas in de ultieme slotfase slaagden de gasten erin die toch wel lichtelijk beschamende '1' van het scorebord te schieten. Einduitslag 7-2 dus. En om nou te zeggen dat beide ploegen kwaliteit te kort kwamen, nou nee, eigenlijk was het tegendeel waar. Beide teams beschikten wel degelijk over een groep spelers die 'er wel wat van konden' en aan de mentaliteit lag zoals gemeld ook niet. Nee, de schoten gingen er gewoon niet in en ook de beide coaches konden dat euvel niet verhelpen. En dus moest het publiek, als De Wâlden speelt, welk team het ook is, is er altijd publieke belangstelling, het doen met slechts negen treffers gerekend over de hele wedstrijd.

recordsnelheid
Als de scheidsrechter met dienst, hij zal dit duel prima leiden, rustig, zonder misbaar en veel woorden, de wedstrijd in sporthal De Hege Wâlden in Oentsjerk op gang heeft gefloten, is het de thuisclub die meteen de eerste de beste aanval doeltreffend weet af te ronden: 1-0. Dat belooft, maar de belofte wordt geenszins waargemaakt. Het wordt tamelijk vlot 2-0, maar daarmee heeft De Wâlden in dit eerste bedrijf het kruit al verschoten. En de gasten uit Rottevalle/Eastermar moeten het zelfs doen met een minimale score: 2-1. En dat geeft te denken. Maar we hebben nog een tweede helft en misschien vallen daarin de doelpunten als rijpe appelen.

tweede helft
Die hoop blijkt ijdel, al slaagt de thuisclub erin nog een aantal treffers te scoren. Het wordt 3-1 en 4-1 en daarna met enige regelmaat 5-1, 6-1 en 7-1 en aan het slot van dit duel smaken de gasten het op z'n minst twijfelachtige genoegen om de eindstand op 7-2 te mogen bepalen. En daar blijft het bij. Saaie wedstrijd dus, met zo weinig doelpunten? Nou nee, helemaal niet, het was best een bezienswaardig duel, maar beide coaches doen er goed aan iedere speler een bal mee naar huis te geven om te oefenen op het scoren van doelpunten, desnoods in de tuin. Een verdiende zege voor de thuisclub dus? Daar bestaat geen twijfel over, wat dat betreft is 7-2 illustratief voor de verhoudingen, maar eigenlijk waren de gasten niet minder, ze scoorden alleen minder doelpunten en dat is zoals bekend toch wel essentieel in een wedstrijd.

Binne Kramer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Advertentie