15
za, juni
4 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Overige sporten
EASTERMAR - Vorig jaar ging het festijn niet door vanwege de te overvloedig gevallen regen. En even, heel even, leek ook de editie van 2018 'faai te stean', als je de onheilspellende 'Wettervorhersage' erbij nam. Maar gelukkig pakte dat anders uit: prima weer, zonnetje, prachtige Hollandse stapelwolken en droog! Ideaal weer voor het 20ste Eastermarder Paarden Spektakel. In feite een marathon voor aanspanningen en paarden-onder-het-zadel door en rond Eastermar. Mét Dries van der Ploeg.


"Dat kin hjir allegearre"
Het was, 'wem wirds wundern', een uitspraak van spreekstalmeester Dries van der Ploeg. Hij verzorgde het commentaar bij de laatste hindernis, de 'wetterbak' van het Eastermarder Paarden Spektakel, zaterdag in en om Eastermar. En die uitspraak was in feite tekenend, illustratief misschien wel, voor het hele gebeuren. Want inderdaad, in Eastermar kan veel, vooral dingen waarvan je denkt 'dit is onmogelijk'. Maar in Eastermar, en al helemaal bij het Paarden Spektakel, kunnen er, en kunnen zé, dingen waar ze in andere plaatsen niet eens aan durven denken. Je kunt het eigenzinnig noemen, ik noem het creatief denken en 'tinke mei boereferstân'. Zo is die spreekstalmeester eigenlijk niet alleen speaker, maar in feite een 'stand up comedian', hij onderhoudt, hij entertaint, zijn publiek met een schitterende mix van kennis, grappen en grollen en human interest. Hij kent alles en iedereen in dit paardenwereldje en beschikt over een 'flux de bouche' die hem in staat stelt er een vlotte en uiterst onderhoudende talkshow van te maken. Ik ben regelmatig slachtoffer van zijn verpletterende humor, maar 'ik wit wa't it seit'. En daarom kijk ik altijd uit naar deze zaterdag in september, wetende dat ik verzekerd ben van een verhaal dat uitstijgt boven het alleen maar vertellen wat er allemaal gebeurt. En dat was dus afgelopen zaterdagmiddag niet anders.

programma
Mijn programma bestaat deze zaterdag in september uit voetbal, paardensport en korfbal. Het voetbal speelt zich af in Noardburgum, waar een meisjesteam van de club van bijna die naam het opneemt tegen Hardegarijp. Dat zijn van die wedstrijden waar je eigenlijk ongezien naar toe kunt gaan, altijd leuk, altijd interessant er is altijd publiek en in Noardburgum ben je bovendien verzekerd van 'besteklik en smout praat'. Daarna een snelle lunch thuis in Sumar en dan naar Eastermar waar het traditionele Paarden Spektakel op de rol staat, ook altijd goed voor een verslag in verhaalvorm. Vlak buiten het dorp kom ik de eerste combinaties al tegen en als ik die domweg volg, kom bij een van de hindernissen, in dit geval een parcours in een zandbak dat op tijd moet worden gereden. Vorige week heb ik een dergelijke wedstrijd bekeken in Burgum en nu dus in Eastermar. Dit gaat op tijd en dus gaat de zweep erover bij de meeste combinaties. Figuurlijk, dat wel, want echt geslagen wordt er niet. Dat valt mij elke keer weer op, de menners zijn 'stjonkende wiis' met hun paarden en pony's. De aanmoedigingen zijn meestal verbaal. Als ik hier een aantal deelnemers heb gezien rijd ik door richting Heechsân, waar ook altijd een hindernis is gebouwd. Ik kan het thema niet helemaal thuisbrengen, maar ook hier valt mij de inzet en het enthousiasme op waarmee de ruiters/amazones en menners zich in de strijd werpen. En dan verder naar hindernis acht, het laatste obstakel voor de finish. De 'wetterbak' dus en die heeft deze keer een aangepaste naam gekregen, de organisatie heeft alle geografisch hoogstandjes uit de mouw geschud en de beide waterbakken Leijen en Burgumer Mar gedoopt. Twee tamelijk ondiepe waterpoelen waar de combinaties doorheen moeten. En dat heeft bij sommigen nog wel wat voeten in de aarde, niet alle paarden gaan zonder schroom de bak in. Met de pony's ligt dat anders, met name die kleine Shetlanders schakelen moeiteloos een tandje bij als ze het water voor zich zien opdoemen. Bij hen gaat het gas er vol op, waar sommige paarden toch wel schrik hebben voor natte voeten. Sommigen zijn niet te bewegen om zomaar een onbekende ondergrond te betreden en dan moet er een kunstgreep worden uitgehaald. Dat kan hier in Eastermar, reglementair is het op geen stukken na, maar het gaat hier niet alleen om snelheid. "Wy moatte de wille der wat ynhâlde", heeft speaker Dries van der Ploeg alvast aangekondigd en dat betekent dat iedere combinatie de finish moet halen. Is het niet linksom, dan maar rechtsom. "Sjoch, sa dogge wy dat hjir", aldus Dries, die overigens gekleed is als een heuse Amerikaanse 'crooner', gelukkig zingt hij er niet bij, al zou ik het hem zó zien doen.

fluisteraar 
De meeste combinaties gaan probleemloos rond en ook de beide waterbakken vormen nauwelijks een probleem, maar sommige paarden hebben blijkbaar watervrees, een beetje vreemd voor een typisch Frysk ras. Maar onze hond, nota bene een wetterhûn, had ook een grondige hekel aan nat worden, hij kon wel zwemmen, maar als het even kon koos hij liever een 'Umleitung'. En als er weer een combinatie of een paard onder zadel is gestrand voor de waterlinie, moet Hinne eraan te pas komen, hij is Eastermar's enige echte paardenfluisteraar. Wat hij die beesten in het oor fluistert of stiekem belooft zal wel nooit duidelijk worden, maar feit is dat ze hem op een gegeven moment willoos achterna lopen, zó de waterbak in. Uiteraard onder luid applaus van het 'omsittend laach'. Wat spreekstalmeester Dries van der Ploeg de deelnemers op hun onzekere survivaltocht meegeeft aan goed raad is duidelijk, want luid versterkt door de microfoon die hij volgens mij de hele dag niet loslaat. "Sytske, lakest do ek as't sliepst, neffens my lakest altyd." "Trije hynders tagelyk de baan yn? Jawis, soks moat kinne hjir yn Eastermar". "Minsken, jimme kinne in baas priis winnen at jim riede hokfoar ras it hynder fan Sytske is." En even tussendoor: "Kroechbaas, twa sinas en twa rivella graach, de rekken kin nei Bauke." Zo nu en dan krijgen de aanmoedigingen zelfs een  wat Me Too gerelateerd bijsmaakje: "Set him op froulju, de bhbandsjes ien strakker en dan it gas der fol op." Maar de betrokken 'froulju', twee jonge meiden elk op een paard, 'ferblikke' niet, die daveren met het gas op de plank door de Lijen en de Burgumermar.De meeste combinaties gaan probleemloos rond en ook de beide waterbakken vormen nauwelijks een probleem, maar sommige paarden hebben blijkbaar watervrees, een beetje vreemd voor een typisch Frysk ras. Maar onze hond, nota bene een wetterhûn, had ook een grondige hekel aan nat worden, hij kon wel zwemmen, maar als het even kon koos hij liever een 'Umleitung'. En als er weer een combinatie of een paard onder zadel is gestrand voor de waterlinie, moet Hinne eraan te pas komen, hij is Eastermar's enige echte paardenfluisteraar. Wat hij die beesten in het oor fluistert of stiekem belooft zal wel nooit duidelijk worden, maar feit is dat ze hem op een gegeven moment willoos achterna lopen, zó de waterbak in. Uiteraard onder luid applaus van het 'omsittend laach'. Wat spreekstalmeester Dries van der Ploeg de deelnemers op hun onzekere survivaltocht meegeeft aan goed raad is duidelijk, want luid versterkt door de microfoon die hij volgens mij de hele dag niet loslaat. "Sytske, lakest do ek as't sliepst, neffens my lakest altyd." "Trije hynders tagelyk de baan yn? Jawis, soks moat kinne hjir yn Eastermar". "Minsken, jimme kinne in baas priis winnen at jim riede hokfoar ras it hynder fan Sytske is." En even tussendoor: "Kroechbaas, twa sinas en twa rivella graach, de rekken kin nei Bauke." Zo nu en dan krijgen de aanmoedigingen zelfs een  wat Me Too gerelateerd bijsmaakje: "Set him op froulju, de bhbandsjes ien strakker en dan it gas der fol op." Maar de betrokken 'froulju', twee jonge meiden elk op een paard, 'ferblikke' niet, die daveren met het gas op de plank door de Lijen en de Burgumermar.

doch is sels
De Eastermarder paardenfluisteraar kan nog zo zijn best doen, maar bij dat ene paard heeft dat niet het gewenste effect, onder het motto 'doch it sels' blijft het dier stokstijf staan, niks kan hem bewegen om verder te lopen. Hoe dat afliep leest u elders op de deze site onder het kopje 'Us docht net mear'. De show wordt gestolen door een aanspanning met twee schimmelpony's die blijkbaar gek op water zijn. Die combinatie gaat er als een speer vandoor als de startvlag is gevallen en ook de beide waterbakken zijn 'spek-voor-de-bek' voor deze twee pony's. Een schitterend gezicht en hun beloning is naast een supersnelle tijd, ook een dankbaar en enthousiast applaus van het publiek. "Sa sjogge wy it graach", betuigt ook speaker Dries zijn instemming. Het gaat achterelkaar door, maar als ik even op mijn horloge kijk, zie ik dat het al drie uur geweest is en ik word om half vier verwacht in Oudega voor een onvervalste korfbalderby. Niet te missen natuurlijk, en ik vertrek spoorslags, past mooi bij al die paarden. Dat spektakel hier is nog lang niet afgelopen, volgens de speaker worden de laatsten 'krekt foar donker' terug verwacht. Het kan allemaal in Eastermar, 'oant oare jier' voor aflevering 21, ik hoop er weer bij te zijn, ik kijk er nu al naar uit.

Binne Kramer