12
wo, aug
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Overige sporten
BURGUM - Als de plannen allemaal gerealiseerd worden, zeg maar als het allemaal genaaid wordt zoals het geknipt is, krijgt Burgum er een accommodatie bij om duimen en vingers bij af te likken. Het gaat, zoals meestal, natuurlijk om het allereerste woord van deze openingszin. Want het realiseren van die Nije Westermar kent zoals gebruikelijk bij zulke mega-projecten, de nodige 'stroffelstiennen en tûkelteammen'. Want zo'n project kost geld, veel geld en dus worden er altijd vragen gesteld.


De moaiste en de duorsemste
Donderdag 14 februari wordt een belangrijke datum voor in feite de complete sportscene van Burgum. Dan beslist de gemeenteraad over de nieuwbouw van de in oktober 2017 door brand verwoeste sporthal Westermar. Hoe die stemming, als het daar op aan komt, uitpakt, is nu nog onzeker, maar als de coalitie bestaande uit CDA, FNP en CU, voet bij stuk houdt, ze hebben zich uitgesproken voor optie B, zijnde de meest uitgebreide en luxe en dus ook duurste variant, zal Burgum een dik jaar later waarschijnlijk een Nije Westermar kunnen openen die recht doet aan de plek die ook de oorspronkelijke Westermar in de Burgumer gemeenschap innam. De Westermar was een begrip, veertig jaar lang bepaalde die het beeld van met name de zaalsport van Burgum en omstreken. En als alles goed gaat, is de Nije Westermar voorbestemd om die plek over te nemen. Om dat alle betrokkenen nog eens goed duidelijk te maken, was er maandagavond in de BCV-kantine een bijeenkomst waar nog eens, misschien ten overvloede, werd duidelijk gemaakt hoe het er in de nabije toekomst uit gaan zien. Want het plan behelst niet alleen een nieuwe sporthal, maar ook een omgevingsplan, een soort masterplan zeg maar, voor het hele sportgebeuren in Burgum. En als je de plaatjes bekijkt, zie je een bijna futuristisch gebouw met veel glas, een soort ingebouwde tribune en een prachtige grote kantine, in de planning wordt gesproken over een sportcafé. Jaap van Bruggen van de commissie die de planning mede heeft gecoördineerd, gaf tekst en uitleg over hoe een en ander in zijn werk is gegaan. En met name de financiële onderbouwing kreeg in zijn duidelijke verhaal veel aandacht. Uiteraard, want als het plan ergens door wordt afgeblazen, zal het zijn om het geld. Jaap van Bruggen verwacht dat overigens niet: "Nee, ik tink dat de rie wol ynsjocht dat dit in unike kâns is. Der leit in goed ûnderboud plan dat in kompleks foar eagen hat wêr't wy fjirtich jier mei foarút kinne. Dan stiet hjir ein oare jier it moaiste en meast duorseme kompleks fan hiel Fryslân. En oer dy politike fer hâldings: eins hawwe de foarstanners fan plan B de mearderheid en soe it al beslist wêze moatte. Mar wat wy graach wolle dat dit riedsbreed, lykas dat neamd wurdt, dus mei alle stimmen foar, oannaam wurdt. Dat soe ommers betsjutte dat dit plan sa breed mogelik droegen wurdt, met oare wurden dat de hele mienskip der efter stiet. At dat der yn sit wit ik net, yn de polityk kin no ienkear in protte, dat moatte wy dus mar ôfwachtsje, dat sil tongersdei blike moatte." En daarmee heeft hij de zaken voorgesteld zoals ze zijn, niet meer en niet minder. Aan het einde van zijn betoog roept hij iedereen op om donderdagavond naar de beslissende raadsvergadering te komen: "Healwei achten yn it gemeentehûs, hoe mear minsken der komme hoe mear oertsjûgjend it wêze sil."

tekeningen
Er komen grote vellen papier op tafel met tekeningen over hoe het er allemaal uit moet gaan zien en aan de hand daarvan kunnen en worden vragen gesteld. Die gaan over de parkeermogelijkheden, over het aantal kleedboxen, over de inrichting van de kantine, immers medebepalend voor de sfeer, ove de openingstijden van de kantine, over 'wie er achter de bar staan' en uiteraard over de 'sinteraasje', het geld dus. Altijd een heikel punt, maar Jaap van Bruggen blijkt ook die materie 'yn it sâlt bebiten'. Hij stelt het niet mooier voor dan het is en na zijn uitleg blijft het stil, een teken dat hij een behoorlijk 'stuk duidelijkheid' zoals dat in het financiële jargon heet, heeft geschapen. Mijn bescheiden vraag, ik was tenslotte een van de groot-gebruikers van de 'oude' Westermar, levert homerisch  gelach op: "Jaap, wêr komt de perstribune?" Die is niet voor één gat te vangen: "Sjoch, dêr, achter it raam, flakby de keuken en de kofjesetmesine."

visitekaartje
Als ik dit allemaal zo aanhoor ontstaat een beeld waarin deze Nije Westermar opdoemt als het ultieme visitekaartje van de sport in Burgum, een accommodatie die een prachtige melange wordt van efficiëntie en uitstraling. Voor mij kan het niet snel genoeg gaan. Maar dat is persoonlijk belang en dat moet, naar goed politiek gebruik, in dit geval ondergeschikt zijn aan het algemeen belang. Ik ben heel benieuwd naar donderdagavond en eigenlijk hoop ik met Jaap van Bruggen dat het een unanieme beslissing wordt en dat de complete raad op de dag van de opening kan kijken naar de 'moaiste en meast duorseme' sporthal van heel Fryslân. 

Binne Kramer

Advertentie