09
do, apr
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Overige sporten
BURGUM - Schipper Douwe Visser van Grou had 'stommegraach' zijn derde SKS titel op rij bekroond met een overwinning in de slotwedstrijd op het Snekermeer, maar dat zat er niet in. Dat had alles te maken met de zandloper-baan die de commissie van Sneek erin had gelegd. Nu miste de wedstrijd toch wel een essentieel gedeelte van de spanning die een 'op-en-del-baan' waarschijnlijk wel had meegebracht. De vreugde aan boord bij de Grousters was er uiteraard niet minder groot om: 'het dak ging eraf'.


Sytze Brouwer opnieuw tweede
Kenmerkend voor de manier waarop schipper Sytze Brouwer 'erin stond' toen hem gevraagd werd of hij blij was, een tweede plaats is toch een knappe prestatie, was zijn even korte als duidelijke antwoord: "Nee, ik bin net bliid, by in wedstriid telt mar ien plak en dat is it earste, de oare hawwe allegearre ferlern." Hij had deze reeks van 2019 kunnen winnen, maar dan had hij minder punten moeten verspelen in de loop van de afgelopen veertien dagen. Qua snelheid, qua zeiltechniek hoefden de Feansters niet onder te doen voor de winnende Grousters, het verschil zat hem in de ervaring, zeg maar het aantal 'vlieguren', zeilen is nu eenmaal een ervaringssport, dat leer je niet uit een boekje. Zeilen, zeker wedstrijdzeilen, leer je door zoveel mogelijk wedstrijden te zeilen. En bij een skûtsje komt daar nog bij dat je als schipper te maken hebt met een behoorlijk grote bemanning, met andere woorden, je moet ook nog eens leiding geven aan een team en ook dat moet je leren. En als je al deze factoren in aanmerking neemt is de tweede plek van Heerenveen, minstens net zo knap als de eerste van Grou. Maar een sportman en dat is Sytze Brouwer in optima forma, wil maar één ding en dat is winnen. En zo hoort het ook. Hij heeft één troost: zijn tijd komt nog wel, hij heeft nog zeeën van tijd. 

Grou voltooit sterke reeks
Voor de derde keer op rij kampioen worden, dat is niet veel skûtsjeschippers gegeven, dan kom je al gauw in de legendarisch namen als die van Berend Mink, Tjitte Brouwer, Douwe Visser (van Sneek)  en Ulbe Zwaga. Maar Douwe Visser  van het Grouster skûtsje voltooide vrijdagmiddag op het Snekermeer een trilogie die er zijn mocht. Cadeau kregen de Grousters het in deze editie 2019 zeker niet, de strijd bleef tot de allerlaatste dag spannend, zenuwslopend spannend zelfs. Want Douwe Visser had af te rekenen met Heerenveen met schipper Sytze Brouwer en het verrassende Lemmer met Albert Visser aan het helmhout. Die laatste startte sterk met twee zeges op rij, in Grou en op de Veenhoop, en tegen de verwachting van velen in bleef hij de beide gedoodverfde kampioenskandidaten constant in de nek hijgen. Maar toen 'de bûter jild jilde moast', moest hij toch 'belies jaan'. Maar de uiteindelijke podiumplaats zal de Lemsters en hun fanatieke aanhang goed hebben gedaan, zeker weten.

spannend
De slotwedstrijd op het Snekermeer moest uiteindelijk de beslissing brengen wie van de drie 'Heisse Favotiten', Grou, Heerenveen en Lemmer, er uiteindelijk met het 'Sulveren skûtsje' vandoor zou gaan. Ook al door het wat sombere en regenachtige weer werd het niet die spetterende apotheose die vele hadden gehoopt en verwacht, maar niettemin was het een ontmoeting die naadloos paste in de rij van elf wedstrijden. Jammer was, met name voor de liefhebbers en toch ook wel voor de schippers en hun adviseurs, dat de windrichting een 'op-en-del-baan' niet mogelijk maakte. Nu was het een zandloper en die maakte dat er een deel van de spanning wegviel. Earnewâld kwam als een van de beteren uit de start, de tweede, de eerste was vals, en die koppositie lieten schipper Gerhard Pietersma en zijn mannen niet meer glippen. De feestvreugde van de Earnewâldsters was overigens van korte duur, want een protest tegen hen werd toegewezen en dus moesten ze 14 punten incasseren. Nu werd Pieter Meeter van Akkrum dagwinnaar, voor Klaas Westerdijk van d'Halve Maen, Rinus de Jong van Joure, Johannes Meeter van Huizum, Auke de Groot van Stavoren. Het toptrio hield elkaar strak in de gaten en dat betekende dat zij pas als zesde, (Sytze Brouwer van Heerenveen), zevende (Douwe Visser van Grou) en achtste (Albert Visser van Lemmer) eindigden.

Binne Kramer
Advertentie