09
do, apr
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Overige sporten
Thewis Hobma dacht de Friese titel al 'in the pocket' te hebben toen hij 21.39m sprong, maar dat was buiten de waard gerekend. En die heette deze zondagmiddag in Winsum toevallig Nard Brandsma. Want hij was het die met nota bene een nieuw Fries record, het oude stond op naam van fierljep-icoon Bart Helmholt, Fries kampioen 2019 werd. En daarmee kreeg dit FK ondanks de problematische aanloop, toch de apotheose waar iedereen op zat te wachten, eigenlijk het hele seizoen al.


 'Wy halde dit FK tenei altyd op snein'De speaker bij het FK fierljeppen deed bovenstaande, toch tamelijk 'gewaagde' uitspraak, toen het slot van deze middag toch nog de spanning en sensatie bracht waar het publiek zo naar uitkeek. Gewaagd, omdat niet iedereen zal zitten te wachten op een verplaatsing van de wedstrijddag van zaterdag naar zondag. De uitspraak was dan ook ironisch bedoeld. Die verplaatsing redde overigens wel het evenement, want zaterdag 'wie der echt net te springen': "Dy bern waaie fan de stok ôf", had Bart Helmholt, hij was mede-commentator naast Freark Wijma bij Omrop Fryslân, gezegd, nadat hij een paar proefsprongen had gemaakt op zaterdag. En dus moest het FK vanwege de wind afgelast worden en afgelast betekende in dit geval verplaatst naar de zondag. Aanvankelijk leek het alsof er minder publiek zou komen, maar gedurende de middag liep 'de Bult', de glooiende helling die in Winsum dienst doet als tribune, toch nog redelijk vol. Aanvankelijk leek de wedstrijd tamelijk modaal te zullen verlopen, er werd redelijk goed gesprongen, maar de echte uitschieters, de echt verre sprongen hadden al die toeschouwers nog niet gezien en daar zaten ze toch wel op te wachten. Immers, de voortekenen waren behoorlijk gunstig: er waren een paar weken eerder al een paar mannen die over de 21 meter hadden gesprongen en Marrit van der Wal had bij de vrouwen een nieuw record gesprongen, voor het eerst sprong een vrouw over de 18 meter. Dat alles beloofde het een en ander voor dit Friese kampioenschap, de titel die voor de fierljeppers in feite de meeste waarde heeft, nog meer dan de nationale. Het leek dus allemaal wat voorspelbaar, waar een kampioenschap het eigenlijk moet hebben van de adjectieven 'onvoorstelbaar en onvoorspelbaar'. Nou, die kwamen nog, maar zoals het een echte thriller betaamt, zat ook hier het venijn in de staart, venijn in de zin van spanning, strijd en die echt verre sprongen waar iedereen naar uitkeek.

wind
Het waait nog altijd behoorlijk hard als ik naar Winsum rijd, niet meer zo hard als gisteren, maar toch. Ik ben zoals gebruikelijk vroeg en dat is met name met het oog op een parkeerplaats en een plekje op de perstribune die, zoals ook gebruikelijk, voor de commentaarbus is opgesteld. Deze keer echter niet, maar dat is niet erg, ik heb mijn eigen stoel meegenomen. Ik zit nog niet zo lang als er iemand van de organisatie naar mij toekomt en ik zie aan zijn lichaamstaal dat hij wat te vertellen heeft. Dat klopt: ik moet hier weg, ik mag hier niet zitten. Hij is uiterst vriendelijk, maar zijn boodschap is duidelijk, geen pers en 'oar folk', zoals hij het noemt, voor de bus. Ik vind het nogal ver gezocht dat wij, meestal zijn we met een man of vier, de boel in de weg zouden zitten, maar ik begrijp hem wel. En dus schuif ik een meter of vijf naar rechts, qua uitzicht verandert er voor mij niet zoveel, alleen staat de zon nu wat meer recht in mijn lens. Maar met wat kunstgrepen is dat wel te compenseren en bovendien is de zon maar zo nu en dan aanwezig, de bewolking overheerst. Trouwens, als ik de lucht zo bekijk vraag ik mij af of we het droog houden. Later zal blijken van niet. Ik mis de live muziek, maar uit navraag blijkt dat het orkest deze zondag niet kan. Dan maar muziek uit de speakers. Het is nog rustig op 'de Bult', de natuurlijke tribune die normaliter helemaal vol zit. Ik moet nog zien of dat op deze zondag ook gaat gebeuren. Ik weet eigenlijk niet hoe groot het 'nooit op zondag gehalte' van fierljeppers is. Tegenover mij is een speciale tribune voor de uitgenodigde gasten, waaronder CdK Arno Brok en wethouder Nel Haarsma. Die worden ontvangen door preses Tije Dijk van het FLB, de Fierljep Bûn. Hij is het ook die met een korte toespraak dit kampioenschap officieel opent. Hij heet iedereen welkom, uiteraard de gasten en ook de media. Tot mijn persoonlijke 'teleurstelling' noemt hij ze bijna allemaal bij naam, behalve RTV Kanaal 30... En dan is het zover, we kunnen beginnen, maar wel nadat we het Frysk Folksliet massaal hebben meegezongen, nou massáál. Ik zit ter hoogte van de kleine schans, die waarop de meisjes en de vrouwen springen. Vanwege het overzicht, maar ook omdat 'we' daar twee van de opvallend weinige deelnemers van de Ljeppersklup Burgum aan de start hebben, de enige twee, Anneke Broersma en Pytrix Westra en met name die laatste reken ik tot de potentiële finalisten. Makkelijk zal het voor haar niet worden, dat heeft het hele seizoen eigenlijk al uitgewezen, maar zij heeft inmiddels ook al een reguliere wedstrijd weten te winnen. Ik heb haar inmiddels al een paar keer aan het werk gezien en dat zag er veelbelovend uit, ze heeft het in zich om echt de top in deze sport te kunnen bereiken. Maar of dat deze middag al realiteit wordt is natuurlijk de vraag. Verder moet 'Burgum' het doen met Anneke Broersma uit Lemelerveld en Alwin Fonk uit Burgum, maar hij is door zijn werk niet in staat om genoeg specifieke trainingen te doen. Hij zal het moeten hebben van een incidentele 'uithaal'. En Anneke is eigenlijk altijd goed, maar meestal net niet goed genoeg voor de titel die ik, en ik weet zeker velen met mij, haar zo van harte zouden gunnen. 

meisjes
Bij de meisjes, de famkes, zoals het in het programmaboekje staat, is Femke Rispens uit Niehove de huizenhoge favoriete, zij heeft het beste pr en heeft ook zowat alle wedstrijden tot nu toe gewonnen. Ook nu springt zij het verst, zij het dat ze concurrentie heeft van Hanneke Westert uit Sneek, beide meiden springen 14.99m. Samen met Lisse van der Knaap uit IJlst plaatsen ze zich voor de finale. Die levert geen verdere sprongen op en omdat Femke Rispens een betere tweede afstand heeft, wordt zij de nieuwe Friese kampioene. Pytrix Westra komt in de voorronde tot 13.92m en dat is niet genoeg om zich in de finale te springen.

froulju
Bij de froulju zijn er drie favorieten en die heten niet toevallig Sigrid Bokma uit Hindeloopen, Anna-Jet Leijenaar uit IJlst en natuurlijk Nederlands recordhoudster Marrit van der Wal uit it Heidenskip. Die laatste is het ook die met de beste sprong de finale in gaat: 15.54m, voor Anna-Jet Leijenaar met 14.41m en Sigrid Bokma met  14.19m. In die finale bevestigt Marrit van der Wal nog maar eens dat zij op dit moment veruit de beste is, ze komt tot 16.63m. en blijft daarmee de beide andere finalisten meer dan een meter voor. Ze weet het, als ze vlak voor mij in het zandbed ploft, twee tellen blijft ze liggen, maar dan springt ze juichend overeind, om meteen daarna haar moeder op te zoeken. 

senioren
Bij de mannen senioren spitst de strijd zich toe op een gevecht tussen de aanstormende jeugd en de gevestigde orde. Die eerste categorie wordt vertegenwoordigd door Sytse Bokma, Rutger Piersma en Freark Kramer, de tweede groep bestaat uit Nard Brandsma, Thewis Hobma en Ysbrand Galama. Opvallend is dat die laatste zich niet weet te plaatsen voor de eindstrijd, zijn 18.84m is niet genoeg tegenover de  20.14m van Piersma, de 20.29m van Kramer, de 21.11m van Brandsma, de 19.46m van Bokma en de 21.39m van Hobma. Voorwaar een rijtje finalisten om duimen en vingers bij af te likken. In die finale haalt Sytse Bokma 17.98m en komt Rutger Piersma tot 19.88m, Freark Kramer haalt 20.79m en dan blijven er nog twee over: Hobma en Brandsma. Thewis Hobma lijkt met zijn 21.41m de beste papieren te hebben, maar in de zijn laatste sprong komt Nard Brandsma tot een verbazingwekkende 21.68m, een nieuw Fries record. Hij krijgt een staande ovatie, het publiek hoefde niet te gaan staan, de meesten stonden al toen Brandsma nog bovenin de pols zat, de speaker ging volledig uit z'n dak en Brandsma kon het zelf maar nauwelijks geloven. Een waardig einde van een FK met een uitstekende winnaar. Daarvoor had Rutger Haanstra bij de jongens gewonnen met 16.78m en was Jesper Demmer bij de junioren toch wel verrassend de beste met 18.14m. 

Als u al deze kampioenen en hun belagers in levende lijve aan het werk wilt zien, kom dan woensdagvond vanaf 18 uur naar Burgum, waar ze in actie zijn te bewonderen. 'IJs en weder dienende' uiteraard. 

Binne Kramer         
Advertentie